Verdisakforsikring

for dine verdifulle gjenstander

Ta med det du eier ut av hjemmet - uten bekymring

Har du verdifulle eiendeler  som du ofte tar med deg ut av huset, slik som PC, kamera, smykker og bunad, kan du vurdere en verdisaksforsikring. Den gjelder 24 timer i døgnet, i hele verden og for alle typer skader.​


 • Lave egenandeler

  Du betaler maks 500 kr i egenandel. Uansett skade.

 • Forsikret i hele verden

  Uansett hvor i verden er er gjelder forsikringen.

 • Dekker også glemt verdisak

  Verdisakforsikringen dekker gjenglemt gjenstand

Dette dekker Verdiforsikringen Inkludert
Uhell

Blir gjenstanden skadet under bruk, for eksempel mistes i bakken, dekkes dette av forsikring med 500 kroner i egenandel.

Tap

Blir gjenstanden borte under bruk, for eksempel briller som gjenglemmes på bussen, dekkes dette av forsikringen med 500 kroner i egenandel.

Tyveri

Blir gjenstanden stjålet fra hvor som helst i hele verden, dekkes dette av forsikringen uten egenandel.

Trenger du egentlig en verdisakforsikring?

Har du standard Innboforsikring er alle tingene dine forsikret inne i hjemmet ditt, har du Super innboforsikring er tingene også forsikret når du tar de med deg ut.

Har du Super innboforsikring dekker forsikringen gjenstanden om den blir stjålet også utenfor hjemmet, eller blir skadet ved uhell (for eksempel mistet i bakken). Gjenstanden er dekket for inntil 30 000 kroner.

Innboforsikringen gjelder i hele Norden og egenandelen er kun 1000 kroner.

fordeler med verdisaksforsikring

 1. Lavere egenandel - 500 kroner mot 1000 kroner på innboforsikringen
 2. Verdisaksforsikring dekker også tapt/gjenglemt gjenstand (for eksempel bunadssølv som faller av i 17. maitoget eller høreapparat som faller ut av øret). Dekningen gjelder så lenge du kan vise til tid og sted for tapet.
 3. Du setter forsikringssummen selv, slik at du kan få erstattet gjenstander med verdi høyere enn 30 000 kroner.

Vi ser at en Super innboforsikring gir en svært god dekning for de aller fleste gjenstander, og oppfordrer alle til å vurdere den ekstra sikkerheten i en verdisakforsikringen opp mot kostnaden ved forsikringen.

hvilke eiendeler kan du forsikre? 

 • Bunad med sølv
 • Høreapparat
 • Smykker, gull og sølv
 • Klokker
 • Kamera med tilhørende utstyr
 • PC - og datautstyr
 • Briller
 • Skytevåpen
 • Kunst
 • Musikkinstrumenter
 • Jakt- og fiskeutstyr
 • Sykkel (også elsykkel)

Hva dekker ikke verdisakforsikringen?

Verdisakforsikring dekker ikke skader som oppstår under utleie, for eksempel gjennom delingsøkonomitjenester, eller skader som skyldes slitasje eller feil ved gjenstanden. Forsikringen gjelder heller ikke mens verdigjenstanden brukes i næringsvirksomhet.

Forsikringen dekker heller ikke gjenstander som ikke er deklarert i henhold til gjeldende regelverk ved innførsel til Norge.

Hva må til for at jeg kan kjøpe Verdisakforsikring?

For å kjøpe Verdisakforsikring må du ha innbo- og/eller husforsikring i If. Dette gjelder ikke for bunad, sykkel og jakt- og fiskeutstyr, som kan kjøpes uten innbo- og/eller husforsikring.

Hva er gyldig som verdibevis gjenstanden blir stjålet?

Du må dokumentere verdien og eierskap til verdigjenstanden ved en eventuell skade (som for eksempel tyveri). Dette kan gjøres for eksempel ved å framvise kvittering eller annen form for verdibevis (for eksempel takst). Merk at forsikringen ikke gjelder for gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge, og som ikke er tolldeklarert i henhold til gjeldende regelverk.

Vilkår (PDF)

Samle forsikringene dine hos oss

Velg forsikringen du vil vite mer om