Verdisakforsikring

for dine verdifulle gjenstander
 1. Verdisakforsikring

Ta med det du eier ut av hjemmet - uten bekymring

Har du verdifulle eiendeler som du ofte tar med deg ut av huset, slik som PC, kamera, smykker og bunad, bør du vurdere en verdisaksforsikring. Den gjelder 24 timer i døgnet, i hele verden og for alle typer skader.​


 • Lave egenandeler

  Du betaler maks 500 kr i egenandel. Uansett skade.

 • Forsikret i hele verden

  Uansett hvor i verden er er gjelder forsikringen.

 • Dekker også glemt verdisak

  Verdisakforsikringen dekker gjenglemt gjenstand

Dette dekker Verdiforsikringen Inkludert
Uhell

Blir gjenstanden skadet under bruk, for eksempel mistes i bakken, dekkes dette av forsikring med 500 kroner i egenandel.

Tap

Blir gjenstanden borte under bruk, for eksempel briller som gjenglemmes på bussen, dekkes dette av forsikringen med 500 kroner i egenandel.

Tyveri

Blir gjenstanden stjålet fra hvor som helst i hele verden, dekkes dette av forsikringen uten egenandel.

Trenger du verdisakforsikring?

Har du gjenstander som du ofte tar med ut av huset, og som har en verdi på mer enn 30 000 kroner, kan du vurdere en Verdisakforsikring. Du kan også vurdere Verdisakforsikring hvis du har gjenstander som er verdt mindre enn 30 000 kroner, men som er i bruk utenfor boligen og som man kan miste uten at gjenstanden er stjålet (for eksempel briller, høreapparat og bunadssølv).

Har du Super innboforsikring er gjenstandene dine allerede forsikret. Uansett om gjenstanden blir stjålet inne eller utenfor hjemmet ditt, eller skadet ved uhell (for eksempel mistet i bakken), er gjenstanden erstattet med inntil 30 000 kroner.

hvilke gjenstand kan du forsikre? 

 • Bunad med sølv
 • Høreapparat
 • Smykker, gull og sølv
 • Klokker
 • Kamera med tilhørende utstyr
 • PC - og datautstyr
 • Briller
 • Skytevåpen
 • Kunst
 • Musikkinstrumenter
 • Jakt- og fiskeutstyr
 • Sykkel (også elsykkel)

Hva dekker ikke verdisakforsikringen?

Verdisakforsikring dekker ikke skader som oppstår under utleie, for eksempel gjennom delingsøkonomitjenester, eller skader som skyldes slitasje eller feil ved gjenstanden. Forsikringen gjelder heller ikke mens verdigjenstanden brukes i næringsvirksomhet.

Hva må til for at jeg kan kjøpe Verdisakforsikring?

For å kjøpe Verdisakforsikring må du ha innbo- og/eller husforsikring i If. Dette gjelder ikke for bunad, sykkel og jakt- og fiskeutstyr, som kan kjøpes uten innbo- og/eller husforsikring.

Hva er gyldig som verdibevis gjenstanden blir stjålet?

Du må dokumentere verdien og eierskap til verdigjenstanden ved en eventuell skade (som for eksempel tyveri). Dette kan gjøres for eksempel ved å framvise kvittering eller annen form for verdibevis (for eksempel takst). Merk at forsikringen ikke gjelder for gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge, og som ikke er tolldeklarert i henhold til gjeldende regelverk.

Oversikt over fullstendige vilkår (PDF)

Samle forsikringene dine hos oss

Velg forsikringen du vil vite mer om
 1. Verdisakforsikring