Verdisakforsikring

Ta med det du eier ut av hjemmet - uten bekymring

Få pristilbud
 • Lave egenandeler

  Du betaler maks 500 kr i egenandel. Uansett skade.

 • Forsikret i hele verden

  Uansett hvor i verden du er gjelder forsikringen.

 • Dekker også gjenglemt verdisak

  Verdisakforsikringen dekker også gjenglemte gjenstander.


Har du verdifulle eiendeler som PC, kamera, smykker og bunad kan du vurdere verdisaksforsikring. Den gjelder 24 timer i døgnet, i hele verden og for alle typer skader.​

Hva dekker Verdiforsikringen? Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert

Trenger du en verdisakforsikring?

Har du Utvidet eller Super Innboforsikring er alle tingene dine forsikret inne i hjemmet ditt, og når du tar de med deg ut.

Har du Utvidet og Super innboforsikring dekker forsikringen gjenstanden om den blir stjålet også utenfor hjemmet, eller blir skadet ved uhell (for eksempel mistet i bakken). Gjenstanden er dekket for inntil 40 000 kroner.

Innboforsikringen gjelder i hele Norden og egenandelen er kun 2 000 kroner for Super og 4 000 kroner for Utvidet.

Fordeler med verdisaksforsikring

 1. Lavere egenandel - 500 kroner mot to eller fire tusen kroner på innboforsikringen
 2. Verdisaksforsikring dekker også tapt/gjenglemt gjenstand (for eksempel bunadssølv som faller av i 17. maitoget eller høreapparat som faller ut av øret). Dekningen gjelder så lenge du kan vise til tid og sted for tapet.
 3. Du setter forsikringssummen selv, slik at du kan få erstattet gjenstander med verdi høyere enn 40 000 kroner.

Vi ser at en Utvidet eller Super innboforsikring gir en svært god dekning for de aller fleste gjenstander, og oppfordrer alle til å vurdere den ekstra sikkerheten i en verdisakforsikringen opp mot kostnaden ved forsikringen.

Hvilke eiendeler kan du forsikre? 

 • Bunad med sølv
 • Høreapparat
 • Smykker, gull og sølv
 • Klokker
 • Kamera med tilhørende utstyr
 • PC - og datautstyr
 • Briller
 • Skytevåpen
 • Kunst
 • Musikkinstrumenter

Samle forsikringene dine hos oss

Velg forsikringen du vil vite mer om