Skade på gjenstand

Meld skade

Du får hjelp på 1-2-3

1. Meld skaden på nett 

Hvis uhellet er ute, meld saken til oss. Før du melder saken er det fint om du finner frem litt informasjon om den gjenstanden som er skadet. 

Meld skade

2. Erstatning avklares

Vi tar kontakt med deg og informerer deg om hva du eventuelt kan få dekket.

3. Skaden utbedres

Du får utbetalt erstatning, fratrukket din egenandel. Ved skade, velger du selv om du vil bruke erstatningen til å reparere eller kjøpe ny.

Nyttig å vite ved skade på gjenstander

Spørsmål vi ofte får