Skade på gjenstand

Meld skade

Du får hjelp på 1-2-3

1. Ha dette klart når du melder skaden: 

  • BankID/BankID på mobil

Hvis du har, så er det fint om du finner frem litt informasjon om gjenstanden (e) som er skadet:

  • Kjøpskvittering
  • Pris på reparasjon
  • Pris på ny gjenstand

Hvis du ikke har dette, så får du likevel lov å melde skaden til oss.

Meld skaden

2. Vi tar kontakt med deg og informerer deg om hva du eventuelt kan få dekket.

3. Du får utbetalt erstatning, fratrukket din egenandel. Ved skade, velger du selv om du vil bruke erstatningen til å reparere eller kjøpe ny.

Forsikring ved skade på gjenstander

Spørsmål vi ofte får