Starte enkeltpersonforetak - forsikring enkeltmannsforetak

Hvilken forsikring trenger jeg, og hva vil det koste? La oss gjøre det enkelt for deg når du skal starte egen bedrift.

Starte enkeltpersonforetak

Enkeltmannsforetak er en betegnelse som brukes når en enkeltperson står ansvarlig. I motsetning til f.eks. et aksjeselskap er du personlig, økonomisk ansvarlig når du velger enkeltmannsforetak som selskapsform. Enkeltmannsforetak kjennes også som enkeltpersonforetak, og i Norge er også uttrykket selvstendig næringsdrivende ofte brukt om denne selskapstypen. Enmannsforetak er en annen mye brukt betegnelse.

Når du skal gi enkeltmannsforetaket ditt et navn, skal navnet inneholde etternavnet ditt. Som innehaver administrerer du firmaet basert på lover om regnskap, arbeidsmiljø og andre relevante lover og forskrifter. Hvis enkeltmannsforetaket pådrar seg forpliktelser, er du som innehaver ansvarlig for disse, også med din private formue. Husk å ta med dette i vurderingen når du skal velge selskapsform.

Hvem kan starte enkeltmannsforetak

For å starte enkeltmannsforetak må du være myndig, men du behøver ikke å være bosatt i Norge, men foretaket må ha adresse i Norge. Eieren av et enkeltmannsforetak plikter ikke å sette til side penger (skyte inn kapital) spesielt for selskapet, siden han eller hun uansett står personlig ansvarlig. Skattemessig liknes virksomhet i enkeltmannsforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig (eller nettotapet fradragsberettiget) sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter.

Registrere enkeltmannsforetak (enkeltpersonforetak)

Når du skal starte enkeltmannsforetak kan du registrere dette gratis i Enhetsregisteret, og firmaet får et organisasjonsnummer. Du kan også registrere firmaet i Foretaksregisteret mot betaling. Hvis enkeltmannsforetaket har minst fem ansatte eller driver varehandel, må du registrere det i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil du få tilsendt en firmaattest.

Krav til forsikringer for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Hvis du skal starte enkeltmannsforetak med ansatte utover deg selv, plikter du å etablere yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring for disse.