Forsikring for enkeltpersonforetak

Hvilke forsikringer trenger du og hva koster det?
Her finner du tips om forsikringer til deg som skal starte din egen virksomhet, men også annen viktig informasjon.

Hvilke forsikringer skal jeg velge?

Vi er eksperter på å finne riktig forsikring for enkeltpersonforetak, og er fleksible når det kommer til omfatning og risiko. Vår prisbelønte kundeservice hjelper deg raskt dersom noe skulle skje. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med å finne riktig forsikring for din bedrift.

Enkeltpersonforetak - forsikringer du bør vurdere

Vi tilbyr også tilpassede forsikringspakker. Vi er opptatt av helheten og tar hensyn til at foretakets forutsetninger kan endres.

Forsikringshjelpen

Om å starte enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er en betegnelse som brukes når en enkeltperson står ansvarlig. I motsetning til f.eks. et aksjeselskap er du personlig, økonomisk ansvarlig når du velger enkeltpersonforetak som selskapsform. Enkeltpersonforetak kjennes også som enkeltmannsforetak, og i Norge er også uttrykket selvstendig næringsdrivende ofte brukt om denne selskapstypen. Enmannsforetak er en annen mye brukt betegnelse.

Når du skal gi enkeltpersonforetaket ditt et navn, skal navnet inneholde etternavnet ditt. Som innehaver administrerer du firmaet basert på lover om regnskap, arbeidsmiljø og andre relevante lover og forskrifter. Hvis foretaket pådrar seg forpliktelser, er du som innehaver ansvarlig for disse, også med din private formue. Husk å ta med dette i vurderingen når du skal velge selskapsform.

Hvem kan starte enkeltmannsforetak

For å starte enkeltpersonforetak må du være myndig, men du behøver ikke å være bosatt i Norge, men foretaket må ha adresse i Norge. Eieren av et foretak plikter ikke å sette til side penger (skyte inn kapital) spesielt for selskapet, siden han eller hun uansett står personlig ansvarlig. Skattemessig liknes virksomhet i enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig (eller nettotapet fradragsberettiget) sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter.

Bilde: Kvinne ved tavle

Registrere enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak)

Når du skal starte enkeltpersonforetak kan du registrere dette gratis i Enhetsregisteret, og firmaet får et organisasjonsnummer. Du kan også registrere firmaet i Foretaksregisteret mot betaling. Hvis foretaket har minst fem ansatte eller driver varehandel, må du registrere det i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil du få tilsendt en firmaattest.