Forsikring enkeltpersonforetak, når du skal starte bedrift

Hvilken forsikring trenger jeg for enkeltpersonforetak? Vi hjelper deg når du skal starte egen bedrift.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Starte enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er en betegnelse som brukes når en enkeltperson står ansvarlig. I motsetning til f.eks. et aksjeselskap er du personlig, økonomisk ansvarlig når du velger enkeltpersonforetak som selskapsform. Enkeltpersonforetak kjennes også som enkeltmannsforetak, og i Norge er også uttrykket selvstendig næringsdrivende ofte brukt om denne selskapstypen. Enmannsforetak er en annen mye brukt betegnelse.

Når du skal gi enkeltpersonforetaket ditt et navn, skal navnet inneholde etternavnet ditt. Som innehaver administrerer du firmaet basert på lover om regnskap, arbeidsmiljø og andre relevante lover og forskrifter. Hvis foretaket pådrar seg forpliktelser, er du som innehaver ansvarlig for disse, også med din private formue. Husk å ta med dette i vurderingen når du skal velge selskapsform.

Hvem kan starte enkeltmannsforetak

For å starte enkeltpersonforetak må du være myndig, men du behøver ikke å være bosatt i Norge, men foretaket må ha adresse i Norge. Eieren av et foretak plikter ikke å sette til side penger (skyte inn kapital) spesielt for selskapet, siden han eller hun uansett står personlig ansvarlig. Skattemessig liknes virksomhet i enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr at nettooverskuddet er skattepliktig (eller nettotapet fradragsberettiget) sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter.

Registrere enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak)

Når du skal starte enkeltpersonforetak kan du registrere dette gratis i Enhetsregisteret, og firmaet får et organisasjonsnummer. Du kan også registrere firmaet i Foretaksregisteret mot betaling. Hvis foretaket har minst fem ansatte eller driver varehandel, må du registrere det i Foretaksregisteret. Ved registrering i Foretaksregisteret vil du få tilsendt en firmaattest.

Så hvilke forsikringer skal jeg velge?

Det å velge mellom ulike typer av bedriftsforsikringer kan føles som å navigere gjennom en jungel. Trenger jeg egentlig denne forsikringen? Får jeg en bra pris eller finnes det billigere alternativer? Er jeg riktig forsikret, eller har jeg glemt noe?

Vi er eksperter på å finne riktig forsikring for enkeltpersonforetak, og er fleksible når det kommer til omfatning og risiko. Vår prisbelønte kundeservice hjelper deg raskt dersom noe skulle skje. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker hjelp med å finne riktig forsikring for din bedrift.

Forsikringer for enkeltpersonforetak

Forsikringshjelpen

Riktig forsikret

Vi tilbyr tilpassede forsikringspakker. Vi er opptatt av helheten og tar hensyn til at foretakets forutsetninger kan endre seg.