- Du vet aldri når noe kan skje deg

Ett år etter at han startet for seg selv, havnet han i en alvorlig ulykke. – Som selvstendig næringsdrivende bør du virkelig sette deg inn i hva du har krav på fra det offentlige og hva du faktisk trenger, sier Kenneth Ånensen.

På forsommeren i 2015 tok Kenneth Ånensen fra Bergen det endelige steget: Han startet sitt eget firma,  Teknisk Kontroll. Forretningsmodellen var enkel. Som teknisk konsulent tilbød han skadetaksering og verdivurdering av fritidsbåter og kjøretøy for forsikringsselskaper.

Inntektene var fullt og helt avhengig av hvor mange oppdrag han fikk inn, men i løpet av kort tid klarte han å få virksomheten til å gå rundt.

– Jeg hadde holdt på i vel ett år, jobbet på og kommet meg inn på markedet. Det var full gass, forteller Ånensen. Så ble livet brått snudd fullstendig på hodet.

Kunne vært kroken på døren

Under en paraglidertur med venner gikk det galt. Akkurat i det han skulle lande for å ta en matpause i fjellet, ble han overrasket av termisk vind. Dette er vind som oppstår på grunn av lokale temperaturforskjeller og som er vanskelig å forutse.

Vinden tok tak i skjermen hans like etter han hadde satt føttene på bakken. Han ble løftet opp igjen og slynget bakover. Så falt han seks meter mot bakken. Med hodet først.

– Jeg innså med én gang at det var alvorlig.

Til alt hell hadde én av kameratene allerede landet. Kameraten, som er utdannet brannmann, fulgte alle prosedyrer til punkt og prikke. Luftambulansen var på plass etter ti minutter.

På Haukeland universitetssykehus i Bergen ble det konstatert at Kenneth hadde pådratt seg fire brudd i ryggen. To stålstenger, hver på rundt 20 centimeter, ble operert inn. Siden fulgte måneder med opptrening.

Som eneste ansatt i sitt eget selskap var han i en lang periode uten mulighet til å jobbe. Dermed stoppet inntektene fullstendig opp.

– Hvis du ikke er på jobb, så er det noen andre der som tar oppdragene, konstaterer han.

Om det ikke hadde vært for at Kenneth hadde tatt høyde for at en slik situasjon kunne oppstå, ville ulykken kanskje betydd kroken på døren for enkeltpersonforetaket etter bare drøyt ett års drift.

Driver du et enkeltpersonforetak har du ikke samme rett til sykepenger fra det offentlige som du har dersom du er ansatt i et selskap.

For selvstendig næringsdrivende dekker ikke NAV sykepenger de 16 første dagene du er sykemeldt. Er du ansatt i et selskap dekker arbeidsgiver disse 16 dagene. Selvstendig næringsdrivende må klare seg helt på egen hånd i denne perioden.

Fra den 17. dagen får du sykepenger fra NAV, men de er begrenset til 75 % av inntekten din. I tillegg er dagsbeløpet fra NAV er basert på en årlig inntekt på maksimalt 435.974 kroner – selv om årsinntekten din skulle være høyere.

Dersom du har behov for en høyere utbetaling enn dette, bør du kjøpe en sykeavbruddsforsikring.

Et være eller ikke være for bedriften

Da Kenneth Ånensen startet for seg selv kjøpte han både ulykkesforsikring og sykeavbruddsforsikring hos If.

– Siden jeg var forsikret slapp jeg å tenke på den økonomiske biten og kunne i stedet konsentrere meg om å trene meg opp.

Med sykeavbruddsforsikring får du som selvstendig næringsdrivende dekket lønn og godtgjørelse utover sykepengene du får fra NAV. I tillegg dekker forsikringen andre faste kostnader som bedriften måtte ha.

I tillegg til sykelønn dekker forsikringen også bedriftens løpende utgifter som husleie, strøm, telefon, osv.

– Driver du enkeltpersonforetak bør du virkelig sette deg inn i hva du har krav på fra det offentlige og hva du faktisk trenger. Jeg vil påstå at kostnadene med en sykeavbruddsforsikring er liten i forhold til hva du får igjen hvis uhellet er ute. Du vet aldri når noe kan skje deg, sier Ånensen.

Selv var han tilbake i jobb igjen fire måneder etter den alvorlige ulykken. Etter 12 måneder måtte han gjennom en ny operasjon og ny opptreningsperiode etter at stålstengene i ryggen ble tatt ut igjen.

I dag er Kenneth helt frisk. Han arbeider fremdeles som teknisk konsulent i enkeltpersonforetaket han startet for knappe fire år siden og har utvidet kundegruppen.

Han mener sykeavbruddsforsikringen var helt avgjørende for videre drift etter det lange sykdomsavbruddet.

– Det kan være et «være eller ikke være» for bedriften. Og som selvstendig næringsdrivende henger bedriftens økonomi tett sammen med privatøkonomien. Du får ikke full dekning i form av sykepenger fra NAV. Da spørs det om du klarer deg med 75 prosent. Og tjener du godt kan det bli det en veldig stor overgang. Tjener du lite, så blir det gjerne altfor lite du får dekket.

Ingen begrensning

Produktekspert Kai-Rune Bjella-Fosshaug i If forklarer at sykeavbruddsforsikringen er laget for å dekke «hullet» som oppstår i sykelønnen for selvstendig næringsdrivende.

– Vi dekker den delen som ikke dekkes av sykepengene fra NAV. Har du sykeavbruddsforsikring hos oss, dekker vi inntil 100 prosent av sykepengegrunnlaget uten noen øvre begrensning, sier Bjella-Fosshaug.

I likhet med sykepengene fra NAV utbetales forsikringen med virkning fra den 17. kalenderdagen i sykemeldingsperioden.

– Man kan fort gå på en smell dersom man bare har standardpakken fra NAV. I tillegg til sykelønn dekker forsikringen også løpende utgifter i virksomheten, som husleie, strøm, telefon, internett, forsikringer og låneutgifter.

Kai-Rune Bjella-Fosshaug er produktsjef hos If.

Man kan fort gå på en smell dersom man bare har standardpakken fra NAV.

Ta sykelønnstesten

Årslønn i dag
Sykepenger fra NAV