Selvstendig næringsdrivende

Selskapsformer for selvstendig næringsdrivende

Det er vanlig å registrere et enkeltpersonforetak (tidligere het dette enkeltmannsforetak) når du skal starte som selvstendig næringsdrivende. Men du må ikke ha enkeltpersonforetak for å drive som selvstendig næringsdrivende. Flere tusen personer i Norge leverer selvangivelse for selvstendig næringsdrivende uten at de har registrert enkeltpersonforetak.

Hovedregelen er at du kan være selvstendig næringsdrivende uten å registrere et enkeltpersonforetak (forkortet ENK) i Enhetsregisteret hvis du kun selger tjenester og/eller egenproduserte varer. Men du må registrere enkeltpersonforetaket ditt i Enhetsregisteret hvis du ansetter noen eller blir momspliktig.

Hva er best for deg - enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Her er noen forhold du bør vurdere:

  1. Enkeltpersonforetak er gratis å registrere i Enhetsregisteret
    Det koster ikke noe å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret. Registrerer du foretaket får du et eget organisasjonsnummer.
  2. Hvis du vil ha en nettside på .no domenet må du ha et organisasjonsnummer
  3. Du kan risikere at noen kunder ikke aksepterer fakturaene dine hvis du ikke har organisasjonsnummer.
  4. Banker og forsikringsselskaper vil kanskje se på deg som mer seriøs som næringsdrivende hvis du har registrert foretaket og fått et organisasjonsnummer. Dette kan også være tilfelle med andre samarbeidspartnere du ønsker å knytte til deg.