Hovedmeny Til innhold

Kostnadskalkulator

Hva koster en ansatt?

En ansatt som har i årslønn koster totalt
Velg årslønn

Når du skal ansette noen, er det viktig å huske på at det er mer enn bare lønnen du må ta hensyn til. Det er flere kostnader som kan påløpe, og det er viktig å ha en oversikt over hva disse er.

Som arbeidsgiver er det en lovbestemt plikt å kjøpe yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring for de ansatte i bedriften din. Du kan ordne begge deler enkelt her. Det er viktig å huske på disse kostnadene når du skal vurdere den totale lønnskostnaden for en potensiell ansatt.Under ser du hva vi har lagt til grunn for beregningen. Du kan endre summene.

Årslønn
Arbeidsgiveravgift
Forsikringer
Pensjonsforsikring - sparebeløp
Pensjonsforsikring - innskuddsfritak og kostnader
Lokaler og utstyr
Opplæring
Velferds- og sosiale tiltak
Sykefravær
Firmabil/fast bilgodtgjørelse
Reisekostnader