Hovedmeny Til innhold

Hva koster en ansatt?

En ansatt som har i årslønn koster totalt
Velg årslønn

Når du skal ansette en person, er det flere kostnader du må ta med i beregningen i tillegg til lønn. Oversikten gir et estimat på hvilke kostnader som kan komme i tillegg til lønnen.

Som arbeidsgiver er du lovpålagt å kjøpe yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring for de ansatte i bedriften. Begge deler kan du enkelt ordne her.Under ser du hva vi har lagt til grunn for beregningen. Du kan endre summene.

Årslønn
Arbeidsgiveravgift
Forsikringer
Pensjonsforsikring - sparebeløp
Pensjonsforsikring - innskuddsfritak og kostnader
Lokaler og utstyr
Opplæring
Velferds- og sosiale tiltak
Sykefravær
Firmabil/fast bilgodtgjørelse
Reisekostnader