Basis barneforsikring

Basis barneforsikring er ikke i ordinært salg, men tilbys barn som av helsemessige årsaker ikke kan få Standard og Super Barneforsikring.


Takk for gode skussmål!

Derfor bør du velge If

Fordelene med barneforsikring hos oss

 • 6 millioner i erstatning ved varig skade etter ulykke

  Hvis barnet ditt kommer ut for en alvorlig ulykke som gir varige mén, vil dere få erstatning ut ifra valgt forsikringssum, som er inntil 3 millioner.

  Siden vi vet at behovet for økonomisk støtte kan være ekstra stort ved alvorlig skade, utbetaler vi dobbel erstatning der ulykkesskade fører til over 50 % medisinsk invaliditet, det vil si inntil 6 millioner kroner.

 • Inntil 5 G til ombygging av bolig

  Ved alvorlig skade eller sykdom kan det være nødvendig å tilpasse boligen. Vi utbetaler inntil 5 G (ca. 620 000 kroner) ved dokumentert behov for ombygging av boligen din hvis barnet har fått en varig sykdom eller skade.

 • Tilgang til medinsk rådgivning døgnet rundt

  Barneforsikringen vår gir deg tilgang til erfarne sykepleiere på telefon døgnet rundt. Så om barnet ditt blir sykt eller får et utslett, kan du enkelt ringe dem og få svar på det du lurer på, uansett når spørsmålet dukker opp. De kan også sette deg i kontakt med online lege hvis de mener det er behov for det.

  På den måten kan du spare tid og penger ved å unngå unødige legebesøk.

  Tlf: 21 49 24 01

For barn som ikke kan få Standard eller Super barneforsikring

Basis barneforsikring inneholder dekninger for å ta vare på familien på kort sikt ved både ulykke og sykdom, og for barnet på lang sikt ved ulykkesskader.

Basis barneforsikring kan ikke bestilles på nett eller telefon på samme måte som Standard og Super, men er et tilbud til barn som av helsemessige årsaker ikke kan få Standard og Super barneforsikring.

Forsikringen kan kjøpes fra barnet er 1 måned gammel og frem til barnet fyller 16 år. Forsikringen gjelder til barnet fyller 26 år og kan da overføres til ordinær ulykkesforsikring. 

Innholdet i forsikringen

Dette dekker Basis barneforsikring

Dekninger

Hvis barnet får nedsatt funksjonsevne som følge av ulykkesskade kan forsikringen gi erstatning ved medisinsk invaliditet. Erstatningen kan utbetales allerede fra 1% medisinsk invaliditet. Forsikringssum tilgjengelig ved kjøp er fra 500 000 til 3 millioner, men forsikringssummen indeksreguleres årlig på samme måte som G-reguleringen, som betyr at beløpet blir høyere hvert år. Størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden og forsikringssummen.

Ved alvorlig skade kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning der ulykkesskade fører til over 50 % medisinsk invaliditet, det vil si inntil 6 millioner kroner, som er markedets høyeste erstatning.

Skjer det noe alvorlig og uventet, blir livet satt på hodet. Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 2 G (cirka 248 056 kroner) hvis barnet får en alvorlig sykdom eller skade. Den kan brukes til det familien ønsker for å få hverdagen til å gå rundt, for eksempel dekke merutgifter til å ta seg fri fra jobb i en utfordrende periode. Utbetalingen kommer raskt etter at en diagnose er stilt.

Barneforsikringen gir økonomisk førstehjelp ved sykdommer og skader valgt ut i samråd med lege.

Økonomisk førstehjelp gjelder ved følgende sykdommer og skader::

 • alvorlige brannskader
 • alvorlig hjerneskade
 • amputasjon
 • cystisk fibrose
 • diabetes type 1
 • epilepsi
 • kreft, eller svulster i hjerne/ ryggmarg
 • leddgikt
 • multippel sklerose (MS)
 • Morbus Crohn
 • nyresvikt
 • organtransplantasjon
 • ulcerøs kolitt alvorlig synstap
 • alvorlig hørselstap
 • tverrsnittslammelser
 • bakteriell hjernehinnebetennelse

Forsikringen kan gi utbetaling flere ganger, så lenge diagnosene er uavhengige av hverandre. Nøyaktig beskrivelse av diagnosene finner du i vilkårene.​

Ved sammenhengende sykehusopphold på 7 dager eller mer utbetales en erstatning på 1 000 kroner per dag, for inntil 60 dager per år.

Erstatningen kan brukes fritt og er ofte brukt til alle ekstra kostnader en familie får når et barn er på sykehuset.

Ved dokumentert behov for ombygging av privat bolig på grunn av varig sykdom eller skade dekkes inntil 5 G (cirka 620 000). Utbetalingen forutsetter at kostnaden ikke kan dekkes av andre.

Det er ingen egenandel hos oss for å benytte denne delen av forsikringen.

De to første årene etter en ulykke kan barnet få dekket rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i det offentlige helsevesenet og reiseutgifter i forbindelse med ulykkesskaden.

Dette kan for eksempel være tannbehandling, egenandelen hos lege, sykehus, kiropraktor og fysioteraput med offentlig refusjonsrett, medisiner, bandasjer eller annet materiell.

Det er ingen egenandel ved å benytte forsikringen, og vi dekker ubegrenset sum.

CT og MR kan dekkes etter forhåndsgodkjenning fra oss.

Ved dødsfall utbetales en erstatning på 1G (124 028 kr), uansett årsak.

Familien får fri tilgang til vår medisinske rådgivningstjeneste, hvor dere får snakke med erfarne sykepleiere som kan svare på små og store spørsmål om sykdom og helse. Du kan ringe når du vil, døgnet rundt.

Sykepleierne kan sette deg i videre kontakt med lege ved behov. 

Tlf: 21 49 24 01

Hvis barnet blir utsatt for en alvorlig ulykke eller får en alvorlig sykdom, dekker forsikringen inntil 10 behandlinger hos psykolog.

Hvis barnet ditt er lenge borte fra skolen tilbyr vi gratis utlån av AV1 Skolerobot i inntil 1 år. Da har barnet mulighet til å delta i skoletimer, følge den faglige progresjonen og opprettholde kontakt med klassekameratene sine.

Ofte stilte spørsmål

Les også

Relatert innhold