Skolerobot for barn som må være hjemme

Skoleroboten AV1 er en del av vår barneforsikring. Den gjør det enklere for langtidssyke barn å delta i undervisningen og fellesskapet i klasserommet.

  • Delta i undervisningen

    AV1 er barnets øyne, ører og stemme i klasserommet, og gir barnet mulighet til å delta aktivt hjemmefra.

  • En del av det sosiale

    Skoleroboten gir barnet muligheten til å være med på det sosiale, enten det er ut i friminuttene eller hviske svarene til sidemann.

  • Trygghet for alle

    No Isolation har høyt fokus på sikkerhet og personvern. Det er kun ett barn som kan bruke AV1 om gangen, og alt skjer i sanntid.

Nå er det mange skolebarn som endelig er tilbake på skolebenken. Dessverre er det fremdeles noen barn som ikke kan delta på skolen som vanlig på grunn av helseutfordringer.

For de det gjelder, tar vi nå skolen hjem til barna! Dette gjør vi ved å inkludere skoleroboten AV1 i barneforsikringen vår, som kan være barnas øyne, ører og stemme i klasserommet.

For å sørge for en rask utrulling til de barna det bør tas spesielle hensyn til ifølge utdanningsdirektoratet, ber vi deg å lese smitteveilederen og spesifisering av hvilke diagnoser det gjelder fra Norsk barnelegeforening før dere tar kontakt. Vi ber deg også om å først ta kontakt med skolen for å undersøke hva slags tilrettelegging de kan tilby, da noen skoler i Norge allerede har tilgang til skoleroboten og kan komme i gang raskere ved å bruke disse.

Hva er AV1?

AV1 er en kommunikasjonsrobot som gjør det mulig for barn med langtidssykdom å delta i undervisningen hjemmefra. AV1 fungerer som barnets øyne, ører og stemme i klasserommet, og blir styrt av barnet via mobil eller nettbrett. Barnet kan se og høre det som skjer i klasserommet, samtidig som det er mulig for barnet å kommunisere tilbake. Ja, til og med rekke opp hånden eller hviske til sidemann. På den måten kan barnet delta aktivt i undervisningen.

Les mer om AV1 på nettsidene til leverandøren.

Hvem kan låne skoleroboten?

Barn i risikogrupper

Barn i risikogrupper hvor skolen ikke kan tilby god tilrettelegging. Dette tilbudet gjelder frem til sommeren. Vi følger anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet og Norsk barnelegeforening over hvilke barn som eventuelt bør bli hjemme. Det er ikke et krav om at disse må ha vært hjemme fra skolen i 30 dager før de kan leie skolerobot. 

Langtidssyke barn

Barn i skolealder (6-20 år) som er langtidssyke og har legeerklæring på at de ikke kan gå på skolen. Barnet må ha vært hjemme fra skolen i mer enn 30 dager som følge av sykdom eller ulykke. Skoleroboten kan lånes gjennom If i inntil 12 måneder.

Slik fungerer det: