Meld arbeidsuførhet

Har du fått nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade, og ønsker å søke erstatning via forsikringen, er det viktig at vi får beskjed så snart som mulig.

Meld arbeidsuførhet Er du forsikret via arbeidsgiver, meld sak her
 • Vi kontakter deg

  Når vi har mottatt melding om uførhet, tar vi kontakt og gir informasjon om videre saksbehandling.

 • Vi legger en plan sammen

  Vi vil svare på spørsmål du eventuelt har, samt legge en plan videre sammen med deg.

 • Utbetaling

  Hvilken forsikring du har vil avgjøre om du har krav på en engangsutbetaling eller månedlige utbetalinger.

Hjelp i en krevende situasjon

Det å miste arbeidsevnen oppleves som både krevende og belastende for de fleste. Mange får også en betydelig nedgang i levestandard. Uføreforsikringen er ment som en hjelp i en slik situasjon og kan forhåpentligvis gjøre de økonomiske konsekvensene av uførheten mindre. 

Når gjelder uføreforsikringen?

Uføreforsikringen gjelder hvis du har blitt erklært 40 prosent arbeidsufør eller mer. Hvilken forsikring du har, vil avgjøre om du kan ha krav på en engangsutbetaling eller månedlige utbetalinger. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av hvilken forsikring du har, avtalt forsikringssum og uføregrad. Erstatningen kommer i tillegg til utbetaling fra NAV.  

Hvilke forsikringer dekker uførhet?

Følg saken din

På Mine sider kan du:

 • Følge status på dine meldte skader 
 • Kontakte din skadebehandler direkte
Mine sider

Ofte stilte spørsmål ved uførhet