Arbeidsuførhet

Hvis du har fått varig nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade, og du ønsker å søke erstatning via forsikringen, er det viktig at vi får beskjed så snart som mulig. Ta kontakt med oss på telefon. 

Start her hvis du er forsikret via arbeidsgiver

Ring 21 49 00 49

Hva skjer når du har meldt saken til oss?

 • Vi gir deg informasjon om saksbehandlingen vår.
 • Vi vil også svare på spørsmål du eventuelt har, samt legge en plan videre sammen med deg. 
 • Hvilken forsikring du har vil avgjøre om du vil ha krav på en engangsutbetaling eller månedlige utbetalinger.

Det å miste arbeidsevnen opplever de fleste som både krevende og belastende. Mange opplever også en betydelig nedgang i levestandard. Uføreforsikringen er ment som en hjelp i en slik situasjon og kan forhåpentligvis gjøre de økonomiske konsekvensene av uførheten litt mindre. 

Uføreforsikringene gjelder hvis du har blitt erklært mer enn 40 % ufør. Hvilken forsikring du har, vil avgjøre om du kan ha krav på en engangsutbetaling eller månedlige utbetalinger. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av hvilken forsikring du har, avtalt forsikringssum og uføregrad.  

Erstatningen kommer i tillegg til utbetalinger fra NAV.  

Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du dette på Mine sider. Der finner du også forsikringsbeviset og vilkårene for dine forsikringer.

Spørsmål vi ofte får om uføreforsikring

 • Ring oss

  Lurer du på noe?

  Ring oss gjerne. 
  Vi har åpent alle hverdager kl. 08-15.30.

  Ring 21 49 00 49
 • Skriv til oss

  Skriv til oss

  Vår postadresse er: 
  If, Postboks 240, 1326 Lysaker. 

  Send e-post
 • Dame på hjemmekontor

  Klagemuligheter

  Hvis du ikke er fornøyd med håndteringen av en sak hos oss, kan du klage.

  Slik fungerer det