Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom. Mange  bedrifter eier fast eiendom. Når det oppstår problemstillinger som har en tilknytning til eiendommen, for eksempel grensejusteringer, nabokonflikter eller spørsmål om bruksrettigheter, er det fornuftig å kontakte en advokat med dette som spesialfelt.
Eiendomsrett er en del av vår advokatforsikring

Advokater kan dempe konflikter innen eiendomsrett

Eiendomsretten står svært sterkt i norsk rett. Det kan oppstå en rekke spørsmål om eierforhold, bruken av en eiendom og hva eier av fast eiendom må tåle. Vi tror en stor del av advokatens rolle er å være konfliktdempende, særlig gjelder dette på eiendomsrettens område. Ofte vil man ha samme naboer over lang tid, og da er god kommunikasjon avgjørende.

Eksempler på rådgivning innen eiendomsrett

Gode råd om eiendomsrett

Våre kunder tar kontakt med advokater med små og store spørsmål om eiendomsrett. Våre advokater kan for eksempel bidra med formalisering av eier- og bruksforhold. Klarhet i eierskap og bruk hindrer konflikt, noe som i seg selv er lønnsomt.

Eiendomsrett for borettslag og sameier

Vi har en rekke borettslag og eierseksjonssameier som kunder. Her er en aktuell problemstilling hva som er rettighetene og pliktene mellom den enkelte andelshaver/sameier og styret. Vår bistand kan bidra til økt profesjonalisering av borettslag/sameier og virke konfliktdempende.

Eiendomsrett og leie av næringslokaler

Når du inngår leieavtaler om næringslokale er det avgjørende å ha en grundig forståelse av hva avtalen innebærer. Med advokatforsikring kan du få hjelp. Les mer om leie av næringslokaler

Eiendomsrett er en del av Ifs advokatforsikring

Advokatforsikring dekker 15 timer juridisk rådgivning for å hjelpe bedriften din med spørsmål og problemstillinger innenfor eiendomsrett og andre rettsområder. Les mer om advokatforsikring.