Husleierett

Husleierett - leie av næringslokaler

Om det gjelder å opprette balanserte og fornuftige leieavtaler som passer til virksomhetens karakter, eller bistå når det dukker opp problemsstillinger underveis, anbefaler vi bruk av advokat.

Underveis i leieforholdet kan det oppstå spørsmål om regulering av leien eller fordeling av utgifter til vedlikehold og oppussing. Vi kan blant annet se om det er samsvar mellom avtalt leie og lokalets tekniske tilstand. Dersom lokalet ikke tilfredsstiller kravene til hva man kan forvente, reises spørsmålet om hva man kan kreve, for eksempel prisavslag i leien.