Kontraktsrett

Kontraktsrett er rettsområdet som regulerer rettigheter og plikter i en inngått kontrakt mellom to eller flere parter.  Advokatene våre har kontraktsrett som spesialfelt.

Kontraktsrett er en del av vår advokatforsikring

Gode rådgivere innen kontraktsrett

Kundene våre tar kontakt med oss i alt fra enkle til svært krevende og kompliserte spørsmål. 

Det inngås avtaler hele tiden, både muntlig og skriftlig. Vi bistår kundene våre uavhengig om man er kjøper eller selger, og uavhengig av om avtalen gjelder en vare eller tjeneste. Noen avtaler oppfylles svært raskt, ved for eksempel kjøp av driftsmidler. Andre kontrakter oppfylles over tid, som for eksempel entrepriseavtaler.

Advokatene våre har bred erfaring fra de fleste kontraktstyper og tar hensyn til type kontrakt ved rådgivningen.

Eksempler på rådgivning innen kontraktsrett

To menn og en dame i kontraktsforhandlinger

Hjelp før, under og etter kontraktsinngåelse

Å være en god rådgiver innen kontraktsrett handler i stor grad om kommersiell forståelse. Kontrakter er den viktigste mekanismen for utveksling av formuesgoder. Vi bistår kundene våre i alle kontraktsfasene; før, under og etter.

Hjelp med å skrive avtaler

De aller fleste avtaler blir oppfylt etter sitt innhold, men når sakene kommer til oss er partene gjerne uenige om hva som er rett oppfyllelse etter avtalen. Dette skyldes ofte for lite skriftlighet. Vi bistår gjerne med opprettelse av avtaler. Advokatene våre ønsker å være der for kundene helt fra starten av. På denne måten tror vi at bedriften kan unngå kostbare og tidkrevende konflikter.

Hjelp med avklaringer eller endringer av avtaler

Selv med en skriftlig avtale kan det inntre forhold under oppfyllelsen som man ikke forutså ved avtaleinngåelsen. Da kan det være behov for avklaringer eller endringer, og ofte skjer dette ved forhandlinger. Våre advokater har bred erfaring med utenrettslige forhandlinger.

Hjelp etter oppfyllelse av kontrakten

Etter oppfyllelsen av kontrakten kan det også oppstå uenigheter. Kanskje er ikke varen som forventet, eller kanskje er leveringen så forsinket at behovet ikke lenger er til stede? Du har gode forutsetninger for å komme til enighet med den andre parten hvis du er godt orientert om dine rettigheter og plikter.

Kontraktsrett er en del av vår advokatforsikring

Advokatforsikring dekker 15 timer juridisk rådgivning for å hjelpe bedriften din med spørsmål og problemstillinger innenfor kontraktsrett og andre rettsområder. Les mer om advokatforsikring