Tvist


Vi dekker advokatutgiftene dine ved tvister. Dermed slipper du å bekymre deg for den økonomiske siden ved et søksmål.
Les alt om advokatforsikring

Advokatkostnader ved tvister

Ingen økonomisk risiko ved tvist

Det er svært kostbart å føre sak for domstolene. Mange bedrifter har rettmessige krav de ikke risikerer å bringe inn for domstolene i frykt for å måtte bære store kostnader. Med advokatforsikring styrker vi rettsikkerheten til kundene våre og gir dem selvtillit til å hevde sin rett.

Risikoen for å måtte betale motpartens sakskostnader i tillegg til egne utgifter, omtales som prosessrisiko. Vi gjør prosessrisikoen så lav som mulig.

Bilde: Mann ved skrivebord

Forsikringen dekker egne advokatkostnader (advokatsalæret), rettsgebyr og kostnader til bevisopptak og sakkyndige. I tillegg dekkes motpartens sakskostnader hvis det blir idømt.