Arbeidsrett


Arbeidsrett er rettsområdet som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Våre advokater har arbeidsrett som spesialfelt og har erfaring fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Arbeidsrett er en del av vår advokatforsikring.

Gode rådgivere og tvisteløsere innen arbeidsrett

Ofte handler arbeidsrett om gode prosesser. For å sikre gode prosesser, kreves det kunnskap om gjeldende lovkrav og ikke minst en åpen og konstruktiv dialog. Slik kan man best mulig ivareta arbeidstakerne, som til syvende og sist er selskapets avgjørende ressurser. En erfaren rådgiver sørger derfor for at bedriften har og følger gode prosesser.

Arbeidsrett er et rettsområde som domineres av forhandlinger. For å gi gode råd i eventuelle forhandlinger, må advokaten være dyktig også utover det rent faglige. Vi legger stor vekt på mellommenneskelige egenskaper – dette vil du kjenne igjen hos våre advokater.

Gode løsninger for partene sparer bedriften for mye tid og ressurser.

Eksempler på rådgivning innen arbeidsrett

Illustrasjonsbilde for arbeidsrett

Gode råd om arbeidsrett

Våre kunder tar kontakt med advokater i alt fra enkle til svært krevende og komplekse spørsmål innen arbeidsrett. Uansett om ønsket er å opprette ansettelsesavtaler, eller vurdere hvilke plikter man har i store omstillings- eller nedbemanningsprosesser, bistår vi med kompetente råd i kombinasjon med unik bransjekunnskap.

Arbeidsrett - hva kan du som arbeidsgiver gjøre?

En vanlig problemsstilling knytter seg til ansattes prestasjoner. Hva kan du som arbeidsgiver gjøre hvis du er misfornøyd med ytelsen? Våre advokater reiser først spørsmål om hva slags oppfølging som kreves fra arbeidsgiver i en slik situasjon. Deretter vurderer vi om det er grunnlag for oppsigelse, og gir i så fall grundige råd i prosessen.

Arbeidsrett er en del av advokatforsikringen

Den siste tiden har vært preget av usikkerhet for mange bedrifter. Når økonomien er uforutsigbar, kan behovet for å permittere ansatte melde seg. Da dukker det gjerne opp en rekke spørsmål angående arbeidsrett, og mer enn noen gang er det viktig at gode råd ikke blir dyre. Med advokatforsikring får du råd gjennom alle steg i prosessen, og det utløses ingen egenandel.