Forebygging av vannskader

Vannskader er i dag en av de vanligste årsakene til erstatningsutbetalinger blant forsikringsselskaper, og omfanget har økt kraftig de siste årene.

Mange opplever vannskader

Vannskader skjer langt oftere enn brannskader, og i If har vi sett en dobling av meldte skader på vannledninger de siste årene.

Vanlige grunner til vannskader

Gamle vann- og avløpsrør og dårlig håndverk er ofte grunnen til vannlekkasjer.

En annen utfordring er de solide bygningene fra 1970-tallet, der vannrørene gjerne er skjult bak kledningen, eller støpt inn i mur og betong. Skjulte rørledninger vil føre til vannskader før eller senere, som ofte oppdages for sent. Det fører til at skadene blir store og det er dyrt å gjøre noe med.

Tette avløp, sprukne vannrør, frostskader, overvann og skader som oppstår fordi offentlige avløpsanlegg ikke holder mål er andre vanlige årsaker.

Hva kan du gjøre?

Det er ikke lett å gjøre noe på egen hånd med et skjult anlegg. Det er få huseiere som river ned tak og vegger bare for å se om vannrørene må skiftes før det er tegn til skade.

Er du huseier og har opplevd flere skader eller skal pusse opp, bør du bygge på en måte som sikrer deg mot vannskader, og gjør det lett å sjekke at utstyret er i orden.

Vann- og avløpssystemer må plasseres slik at reparasjoner og utskiftinger kan skje uten store inngrep i bygget, og det bør settes inn lekkasjevarsling. På den måten kan du lett vedlikeholde utstyret, og skulle en lekkasje oppstå vil du raskt oppdage den og kunne reparere den uten å skade bygget.