Aktsomhet i forbindelse med forsikring av kunst- og kulturgjenstander.

Utsmuglede kunst- og kulturgjenstander

Utsmuglede kunst- og kulturgjenstander, særlig fra land i Midtøsten, omsettes på det internasjonale markedet og bidrar til å understøtte ekstremistgruppers virksomhet i Europa og andre steder.

Tiltak for å strupe det illegale markedet

FNs sikkerhetsråd vedtok 12. februar 2015 en resolusjon som forplikter medlemsland til å iverksette tiltak for å hindre at ekstremistgrupper på denne måten skaffer inntekter til våpen og terroraktivitet. I tillegg til innsatsen fra UNESCO og andre internasjonale organisasjoner når det gjelder vern av viktig kulturarv, kreves målrettete nasjonale tiltak som kan bidra til å strupe det illegale markedet og hindre omsetning av ulovlige kulturgjenstander.

Nordisk samarbeid over landegrensene

I en konferanse ble de nordiske kulturministrene enige om å henstille nordiske forsikringsselskaper om å stille strenge krav til dokumentasjon og eierskapshistorikk før det inngås avtale om forsikring av kunst og antikviteter, arkiv- og biblioteksmateriale, m.m. Ulovlig utførte gjenstander kan ha falske utførselstillatelser, kopier og forfalskninger kan ha falske «ekthetsbevis». Forsikring av slike gjenstander kan bidra til urettmessig legitimering av ulovlig utførte gjenstander.

Norsk forsikringsnæring følger anmodningen

Kulturdepartementet har anmodet If og andre norske forsikringsselskaper om å gjennomgå sine rutiner og regler når det gjelder å unngå forsikring av kunst- og kulturgjenstander som kan være stjålet eller ulovlig utført fra andre land. Spesielt viktig er det å vise aktsomhet når det gjelder kunst- og kulturgjenstander som kan stamme fra områder i kriser eller konflikt.