Brannsikkerhet - hvordan unngå brann

Forebygging

Lover og sikkerhetsforskrifter

For at forsikringen din skal være gyldig må bedriften følge Lov om brannvern m.v. og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, eller forsikringsselskapenes egne sikkerhetsforskrifter.

Sikkerhetsforskrift

Sikkerhetsforskrifter er bestemmelser i forsikringsvilkårene. De er skrevet av forsikringsselskapet, og kan være forskjellige for ulike forsikringer.

Forskriftene må følges for at forsikringen skal være gyldig, og derfor er det viktig at du leser de nøye. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke følges kan det føre til at erstatning blir redusert.

Internkontroll

Internkontroll betyr at dere må planlegge og utføre grundig helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriften din.

Kurs på If Sikkerhetssenter

If Sikkerhetssenter tilbyr en rekke kurs med praktiske øvelser i realistiske omgivelser.

Se kurstilbud og meld deg på