Marked og forretningsområde

If er Nordens største forsikringsselskap med en markedsandel på rundt 20 prosent.

If er det ledende skadeforsikringsselskapet i Norden

I Sverige, Norge og Finland er If blant de ledende selskapene med en markedsandel på 19, 22 og 25 prosent i de respektive landene. I det mer fragmenterte danske markedet har If en markedsandel på 5 prosent.

I 2002 ble If introdusert i de baltiske markedene, og siden 2009 er virksomheten samordnet i et felles selskap, If P&C Insurance AS, registrert i Estland. Virksomhetene i Latvia og Litauen er organisert i filialer.

Ved å være representert i hele Norden kan vi lage effektive og grenseoverskridende løsninger for kundene våre. Ifs kunder med internasjonal virksomhet blir også betjent gjennom våre fiilialkontorer i Frankrike, Nederland, Storbritannia og Tyskland.

Vi har delt våre kundesegmenter inn i de grenseoverskridende forretningsområdene Privat, Bedrift og Industri. Baltikum er et separat forretningsområde.

Våre forretningsområder