Marked og forretningsområde

If er Nordens største forsikringsselskap med en markedsandel på rundt 20 prosent

If er det ledende skadeforsikringsselskapet i Norden

I Sverige, Norge og Finland er If blant de ledende selskapene med en markedsandel på 19, 22 og 25 prosent i de respektive landene. I det mer fragmenterte danske markedet har If en markedsandel på 5 prosent.

I 2002 ble If introdusert i de baltiske markedene, og siden 2009 er virksomheten samordnet i et felles selskap, If P&C Insurance AS, registrert i Estland. Virksomhetene i Latvia og Litauen er organisert i filialer.

Ved å være representert i hele Norden kan vi lage effektive og grenseoverskridende løsninger for kundene våre. Ifs kunder med internasjonal virksomhet blir også betjent gjennom våre fiilialkontorer i Frankrike, Nederland, Storbritannia og Tyskland.

Vi har delt våre kundesegmenter inn i de grenseoverskridende forretningsområdene Privat, Bedrift og Industri. Baltikum er et separat forretningsområde.

Privat

Privat er Ifs største forretningsområde, med 48 prosent av den totale premieinntekten.

Vi tilbyr selskapets kunder et heldekkende tilbud av skadeforsikringer i Norden, der vi i dag er markedsledende med 3 millioner kunder. Selskapet arbeider med flere varemerker: If (hele Norden), Europeiske (reiseforsikringer i Norge) og ulike bilmerkeforsikringer i samarbeid med bilprodusenter og merkeverksteder.

Standardprodukter og skreddersydde pakker

Innen forretningsområdet Privat tilbyr vi selskapets kunder skadeforsikringer innen områdene villa, hjem og fritidsbolig. Bil, båt og andre kjøretøy er også en viktig del her. Så kommer også barneforsikringer, livsforsikringer, ulykkesforsikringer og relaterte produkter. Vi selger også omfattende pakkeløsninger der vi har bakt inn alle tillegg som tidligere ble kjøpt separat. Som eksempel kan nevnes Superforsikring for hus.

Effektivt skadeoppgjør

En av nøklene til Ifs fremgang er rast skadeoppgjør med høy kvalitet. Rundt 60 prosent av skadene blir tatt hånd om innen 24 timer. Stadig flere skader kan rapporteres av kundene våre direkte på internett, noe som øker muligheten til hurtig skadeoppgjør. I kundetilfredshetsmålinger gir 90 prosent av kundene våre karakteren 4 eller 5 av 5 mulige for skadeoppgjøret. Det er vi er meget stolte over.

"Vi håndterer over en million skader hvert år. Vi kan trygt si at ingen har mer erfaring enn det vi har når det gjelder å kompensere skaden og tilby best kundeservice. Kundene våre er i gode hender hvis uhellet er ute."

Ingrid Janbu Holthe, konserndirektør for forretningsområde Privat.

Bedrift

If er markedsledende i Norden innen forsikringer til bedrifter. Kundene er små- og mellomstore foretak med opp til 500 ansatte.

Forretningsområdet Bedrift har virksomhet i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Totalt har forretningsområdet rundt 330 000 kunder og utgjør 30 prosent av Ifs totale premieinntekt.

Standardløsninger og spesialpakker

Flesteparten av kundene består av små foretak som ber om standardiserte løsninger. For større foretak tilbyr vi individuelt tilpassede forsikringer og rådgivning. Forretningsområdet Bedrift tilbyr skadeforsikringer innen eiendom, ansvar, motor, personal, helse og transport.

Lønnsomme løsninger for risikobevisste foretak

Felles for alle kundene er at de får tilbud om fleksible og lønnsomme forsikringsløsninger for risikobevisste foretak i Norden, med et sterkt engasjement og fokus på hvert enkelt foretak og deres behov.

"Vi forsikrer ikke bare foretak i hele Norden, men også foretakenes aller viktigste ressurs: Menneskene som jobber der. Sammen skaper vi de beste og mest fleksible forsikringsløsningene for hver enkelt bedrift."

Ivar Martinsen, konserndirektør for forretningsområde Bedrift.

Les om vår bedriftsforsikring

Industri

Forretningsområdet Industri har ca. 1000 kunder og utgjør 16 prosent av vår premieinntekt. Kundene er større bedrifter med et komplekst forsikringsbehov og en omsetning over MSEK 500, og som har mer enn 500 ansatte.

Forretningsområdet Industri skreddersyr forsikrings- og risk management-løsninger for sine kunder. Hovedproduktene er innen eiendom, ansvar, arbeidsskade/ulykke og transport.

Internasjonalt nettverk

Vi er en ledende aktør i det nordiske markedet når det gjelder industriforsikringer. Kundene har sin base i Norden, men mange har virksomhet ute i verden. For å kunne tilby internasjonal service, er det kontorer i Storbritannia, Frankrike, Nederland og Tyskland. Slik har If Industri et konkurransedyktig, globalt nettverk av samarbeidspartnere.

"If forsikrer industriforetak med virksomhet over hele verden, i konkurranse med de største forsikringsselskapene. Vi har de beste ekspertene, produktene og tjenestene. Bedriftene er trygge hos oss.".

Poul Steffensen, konserndirektør for forretningsområde Industri.

Baltikum

I 2002 ble If introdusert i de baltiske markedene.

Siden 1. juli 2009 er virksomheten samordnet i et felles selskap, If P & C Insurance AS, som er registrert i Estland. Virksomhetene i Latvia og Litauen er filialer.

Vi er markedsledende i Estland, med en markedsandel på 39 prosent. I Litauen er markedsandelen 10 prosent, og i Latvia 9 prosent. Antall kunder i Baltikum er 300 000.

"If er en av de største aktørene i det baltiske markedet, og vi arbeider stadig med å lage innovative og nyttige forsikringsløsninger for både privatkunder og bedrifter."

Andris Morozovs,  konserndirektør for forretningsområde Baltikum.​​​