Finansiell informasjon

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) er en del av det nordiske forsikringskonsernet Sampo.

If er et heleid datterselskap av Sampo Abp som er notert på NASDAQ Helsinki. Sampo Abp er morselskapet til Sampo-konsernet.

Sampo-konsernets finansiell informasjon finnes på Sampos nettsted. Sampo publiserer to delårsrapporter, en halvårsrapport og et årsregnskap hvert år. Sampo publiserer dessuten årlige rapporter i henhold til finske lover og forskrifter.

Sampos årsrapportarkiv (på engelsk)

Kontakt oss

Har du spørsmål om Ifs finanser? Kontakt Sami Taipalus, leder for Investor Relations i Sampo. Telefon + 358 10 516 0030 eller send e-post sami.taipalus@sampo.com

​​​​​​​​​​