Frivillig styremedlem - samme ansvar som i et bedriftsstyre

Vær klar over ansvaret du påtar deg

I Norge er vi vant til å jobbe frivillig, og vi gjør det som regel med glede - vi vil jo gjøre vår innsats for fellesskapet. Du har kanskje selv følt at det er din tur, og rukket opp hånden på et møte? Som regel går det bra, men vær klar over hvilket ansvar du tar på deg.

– Styreansvar er reelt uansett, det har ikke noe å si om du sitter i styret i en bedrift eller forening, sier produktsjef i If Skadeforsikring, Elmas Bećirović.

Det betyr at du kan bli holdt personlig ansvarlig, i prinsippet med alt du eier og har, hvis styret gjør en feil de kan klandres for.

Du kan bli erstatningspliktig

En av fallgruvene når man sitter i et frivillig styre, er ifølge Elmas at man kan ta litt for lett på oppgaven. Man tenker at det ikke er profesjonelt, og noe man bare gjør i fritiden.

– Dette er noe alle gjør på rundgang - det går kanskje litt på dugnadsånden vår? Men det er viktig å huske på at ingen styrer er fritatt for ansvar. Så hvis det kommer et krav og det ikke finnes penger i foreningen eller på bok, kan du bli ansvarlig med egne verdier og formue.

Når kan et styremedlem bli stilt til ansvar?

– Hvis man har vært delaktig i en beslutning som har ført til et tap for noen, og som styret kan klandres for. Om for eksempel beboerne i sameiet, eller medlemmene i idrettslaget, mener at styret burde visst bedre. Eller at de ikke har fulgt regler og rutiner de skulle ha fulgt. Da vil hvert enkelt medlem kunne bli erstatningsansvarlig.

I frivillige styrer kan det ofte være en person som har sterke meninger eller som er veldig engasjert. Da kan det være lett for de andre medlemmene å la denne personen ta føringen, og kanskje også ta beslutninger for hele styret. Ulempen er at hvis du var på styremøtet, blir du delaktig i beslutningen. Du har nemlig en egen "aktivitetsplikt" - du må vite hva du sier ja og nei til fører til.

Som styremedlem har du en egen “aktivitetsplikt” - du må vite hva beslutningene du er med på å ta, kan føre til

– Beslutninger som styret kan klandres for, er for eksempel at de ikke har fulgt anbudsreglene dersom borettslaget må rehabilitere badene eller skifte vinduer. Vi har eksempler på at beboere har gått til sak mot eget styre fordi man mente at arbeidene kunne vært gjort mye billigere om anbudsreglene var fulgt, sier Thor Arne Ljøsterød, nordisk leder for ansvarssaker i If.

Det kan også være at man inngår dårlige eller uforsvarlige økonomiske avtaler på vegne av barnehagen - som leiekontrakter og vaktmestertjenester. Eller man går til innkjøp av lekeapparater som skal monteres av fagkyndinge, men så velger man å gjøre det selv på dugnad. Kanskje det i tillegg ikke er EU-godkjent? Hvis et barn da skader seg, kan du bli holdt ansvarlig og erstatningspliktig.

Jussen i Norge er ikke svart/hvitt. Hva som er uaktsomt vil alltid være en helhetsvurdering hvor man vurderer flere ting, blant annet tidligere rettspraksis - altså om det har vært lignende saker.

Så er jo spørsmålet om det er mulig å unngå å bli stilt til ansvar?

– Ja, det er mulig hvis man sørger for at alt man gjør til enhver tid er korrekt, forsvarlig og i tråd med regelverk og hva som forventes av deg. Men det er mye å følge med på, og utfordringen er at man ikke alltid vet hva som kreves, sier Margareth.

– Det smarteste man kan gjøre hvis man sitter i et styre i en forening, sameie eller barnehage er å derfor kjøpe en styreansvarsforsikring.

Dette er ansvaret og pliktene du har når du sitter i et styre

Hvert enkelt styremedlem...

  • kan holdes personlig økonomisk ansvarlig for styrets disposisjoner og avgjørelser
  • kan dømmes for feil eller utelatelser som fører til økonomiske tap
  • har selv ansvar for å dekke juridisk bistand og en eventuell erstatning
  • også varamedlemmer og ansattes representanter kan holdes ansvarlig

En styreansvarsforsikring dekker både juridisk bistand og en eventuell erstatning.

En styreansvarsforsikring dekker ansvaret ditt

Dette er sikkerhetsnettet som gjør at du slipper å bekymre deg. Du kan gjøre det du tror er godt nok, og er det ikke det, så dekker forsikringen deg. Du slipper å ligge våken om natten og tenke på om det er noe du har glemt eller burde sjekket.

– Har du styreansvarsforsikring tar vi hele prosessen for deg. Fra du mottar kravet til en eventuell utbetaling. Du kan bare videresende kravet til oss, så svarer vi for deg - og skulle vi komme til at det er grunn til å betale, så dekker vi kravet. I tillegg kan være sånn at du får krav mot deg som er grunnløse, da vil forsikringen gi deg rettshjelp i form av juridisk saksbehandling mot kravstiller, forteller Elmas.

Hvis du ikke har hørt om styreansvarsforsikring er du ikke alene. Men hvorfor er den så lite kjent selv blant de som sitter i styrer?

– Folk er kanskje ikke helt klar over risikoen ved å være styremedlem. Vi ser at det de siste årene har vært en økning i krav mot styrer og alle styrer har behov for en styreansvarsforsikring. Derfor har vi gjort den tilgjengelig for alle.

Alle styrer har behov for en styreansvarsforsikring

– Hvilke råd vil du gi til de som ønsker å sitte i et frivillig styre, eller som allerede sitter der?

– Sørg for å ha en styreansvarsforsikring slik at du i verste fall slipper å miste hus, hytte og bil, sier Margareth før hun legger til:

– Du er en forelder eller en beboer som ikke gjør dette til daglig, og en styreansvarsforsikring er derfor den enkleste måten å sikre deg og dine på.