Styremedlem - 7 ting du må vite før du påtar deg et frivillig styreverv

De fleste som sier ja til å sitte i styret i en organisasjon eller forening vet lite om forpliktelsene og ansvaret de påtar seg.

7 tips til deg

Det kan være greit å vite at du, i prinsippet, risikerer å miste alt du eier og har om styret gjør en feil som påfører noen et tap – og styret kan klandres for feilen. Sitter du allerede i et styre er det ingen grunn til å bli fortvilet - punkt syv gjør at du kan sove godt om natten.

Som styremedlem i sameiet, datterens idrettslag eller barnehagen til sønnen din, har du et like stort personlig ansvar som styremedlemmer i en bedrift.

Sjansen for at du mister alt du eier er minimal, men trenden i samfunnet er at terskelen for å gå til rettssak stadig blir lavere. Dersom man mener noen kan holdes ansvarlig, blir det ofte fremmet et erstatningskrav. Kravet rettes mot styret, men det er hvert enkelt styremedlem som er personlig ansvarlig.

Så, hva kan du gjøre hvis du sitter i et styre eller føler at du vil bidra med å påta deg et verv? Følger du disse tipsene ligger alt til rette for at du får et trygt styreverv.

 1. Tid
  Det første du må spørre deg er om du har tiden som kreves. Det er ikke bare tiden du bruker på styremøtene, men du må også ha tid til å sette deg inn i sakene styret skal behandle - det tar ofte mer tid en du tror å møte godt forberedt.
 2. Sett deg inn i lover, forskrifter og vedtekter 
  Barnehagene har barnehageloven, idrettslag har sine lovnormer fra Norges Idrettsforbund, sameier har eierseksjonsloven og borettslag har borettslagsloven. I tillegg foreningen eller laget sine egne forskrifter og vedtekter. Jo bedre beslutningsgrunnlag du har, desto mer reduserer du risikoen for at styret gjør feil de kan klandres for.
 3. Forstå styrets oppgaver
  Vit hva du begir deg ut på. Det om drift, vedlikehold og å kjenne reglene for anbud. Du må også vite litt om budsjett, likviditet og styring av økonomi.
 4. Si fra hvis du er uenig 
  Det er en kjensgjerning at det i et styre, for eksempel i en barnehage, ofte er én sterk personlighet og det kan kreve mot å stå opp mot denne. Men si tydelig i fra om du er uenig i en beslutning og sørg for å protokollføre uenigheter. Det kan ha betydning hvis du har vært i mindretall i avstemmingen der beslutningen fører til et erstatningskrav.
 5. Pass på at det føres protokoll fra alle møter
  Det er viktig at det alltid skrives referat fra alle styremøter, og om du har vært uenig i en beslutning er det spesielt viktig at det blir protokollført. Protokollen bør inneholde: Tid og sted. hvem som var der, hvilke saker som ble behandlet og utfallet av disse, hvem som stemte hva, protokollen må underskrives av alle møtedeltakerne, uavhengig av om de har stemt for eller imot.
 6. Vær et aktivt styremedlem
  Når du sitter i et styre må du forstå konsekvensene av beslutningene styret tar - både de du sier ja og de du sier nei til. Bruk tid på å sette deg inn i sakene, spør om det er noe du er usikker på og sørg for å få ting protokollført om du er uenig. Styret kan også holdes ansvarlig for ting de har unnlatt å gjøre, så vær våken og still spørsmål.
 7. Sørg for styreansvarsforsikring 
  Det kan være vanskelig å forstå konsekvensene av alle beslutninger til enhver tid - selv om du gjør ditt beste. En styreansvarsforsikring er et sikkerhetsnett som gjør at du får hjelp - både med juridisk bistand og med å betale en eventuell erstatning - om styret gjør en feil og du blir stilt til ansvar.
 • Hvis du vurderer en plass i et styre - still som krav at for å si ja, at organisasjonen eller foreningen sørger for at styremedlemmene er omfattet av en styreansvarsforsikring.
 • Om du allerede sitter i et styre - ta opp dette på neste styremøte, slik at dere kan diskuterte om dere bør kreve å bli sikret med en styreansvarsforsikring.

En styreansvarsforsikring betyr at du unngår økonomisk ruin hvis du blir saksøkt: De fleste erstatningsbeløp ligger nemlig på mellom én og fem millioner kroner.

Styreansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret til et styremedlem for krav som blir rettet mot styret. If tar hele saken for deg - fra A til Å: Hvis saken går til retten, får du dekket juridisk bistand. Dersom du blir dømt til å betale erstatning, dekker vi også erstatningen.

Det er et stort personlig økonomisk ansvar som følger med et styreverv. Derfor bør alle som sitter i et styre ha styreansvarsforsikring.

Dette er ansvaret og pliktene du har når du sitter i et styre

Hvert enkelt styremedlem...

 • kan holdes personlig økonomisk ansvarlig for styrets disposisjoner og avgjørelser
 • kan dømmes for feil eller utelatelser som fører til økonomiske tap
 • har selv ansvar for å dekke juridisk bistand og en eventuell erstatning
 • også varamedlemmer og ansattes representanter kan holdes ansvarlig

En styreansvarsforsikring fra If dekker både juridisk bistand og en eventuell erstatning.