Individuell styreansvarsforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på styreansvarsforsikring.

Be om tilbud

Individuelt styreansvar

Forsikringen omfatter sikrede sitt personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt i egenskap av medlem/varamedlem i styret i utenforstående virksomhet.

Med utenforstående virksomhet menes ethvert selskap, sammenslutning eller juridisk person hvor sikredes eneste rolle er å være styremedlem.

Hvorfor individuell styreansvarsforsikring?

Som styremedlem er du ansvarlig med hele din personlige formue, og du risikerer i tillegg å være ansvarlig med hele din økonomi. I tillegg er det viktig å merke seg at det også følger et stort personlig ansvar med styrevervet.

Med styreansvarsforsikring er våre advokater på ditt lag. De kjenner lover og regler, og jobber for deg. Helt til saken er over.

Hvis du taper rettsaken dekker forsikringen utgifter og krav i henhold til dommen.

Erstatningseksempler

  • Styret i en virksomhet har lenge sett at forretningen ikke går bra. Daglig leder avfeier deres bekymring, og sier at han har kontroll. Styret slår seg til ro med dette. Virksomheten går imidlertid konkurs, og krav rettes mot de enkelte styremedlemmene for ikke å ha fulgt opp bedre. Et slikt erstatningsansvar dekkes av en styreansvarsforsikring.
  • En bedrift går konkurs, og det viser seg at bedriftens egenkapital var for lav i forhold til risiko. Her kan kreditor saksøke styret for sitt tap. Daglig leder har opptrådt uredelig, og styret har ikke fulgt opp godt nok. Et styremedlem har tatt en stor økonomisk avgjørelse for en bedrift, men uten formell godkjenning fra styret forøvrig.