Eksempler på erstatningsutbetalinger med styreansvarsforsikring

  • Styret i en virksomhet har lenge sett at forretningen ikke går bra. Daglig leder avfeier deres bekymring, og sier at han har kontroll. Styret slår seg til ro med dette. Virksomheten går imidlertid konkurs, og krav rettes mot de enkelte styremedlemmene for ikke å ha fulgt opp bedre. Et slikt erstatningsansvar dekkes av en styreansvarsforsikring.
  • En bedrift går konkurs, og det viser seg at bedriftens egenkapital var for lav i forhold til risiko. Her kan kreditor saksøke styret for sitt tap.
  • Daglig leder har opptrådt uredelig, og styret har ikke fulgt opp godt nok.
  • Et styremedlem har tatt en stor økonomisk avgjørelse for en bedrift, men uten formell godkjenning fra styret for øvrig.

Styreansvarsforsikring ivaretar ditt ansvar som styremedlem.​