Spørsmål og svar om kjøretøyforsikring

Forsikringsspesialistene deler sin kunnskap

Våre forsikringsspesialister mottar daglig spørsmål om hva forsikringene dekker, og hvilke forsikringer som er nødvendige eller anbefalt. Her finner du spørsmål og svar om kjøretøyforsikring.

Avbruddsforsikring for taxi

Spørsmål om avbruddsforsikring på taxi. Hva er beløpet per dag? Og utbetales det fra dag 1 av skade/reparasjon?

Avbrudd kan tegnes på taxi og vil gjelde fra 1. dag ved skade/reparasjon. Dagsbeløpet velger du selv.

Bonus på lastebil nummer to

Får man 50 % på lastebil nummer to? Hvis jeg kjører på et dyr er det bonustap på lastebil? Hva betyr lavere nedrykk for lastebil?

Spørsmålet inneholder flere deler

 1. Startbonus - lastebil nummer to
  Ved faktisk utvidelse av bilparken kan det på forsikringen av den nye bilen gis samme bonus som for tidligere motorvogn, maksimum 50 %. Denne bestemmelsen gjelder for alle typer kjøretøy, med andre ord også for lastebil
 2. Bonustap ved påkjørsel av dyr
  Bonus vil ikke bli redusert ved skade som skyldes sammenstøt med dyr som går løse på vei, når forholdet omgående har blitt rapportert til politimyndighet eller viltnemnd på stedet
 3. Hva betyr lavere nedrykk for lastebil
  Med lavere nedrykk mener vi at lastebil med 75 % fra år 1-5 får kun 5 % nedrykk.

Brannforsikring på arbeidsmaskin

En arbeidsmaskin, grabbvogn, har kun brannforsikring. Premien er basert på en forsikringssum som nå er lavere enn det reparasjonskostnadene vil komme på. Hva dekker man, og kan man gjøre fradrag for slitasje og elde, årsmodell 1975?

For det første - slik jeg oppfatter spørsmålet så gjelder dette en førsterisikodekning for arbeidsmaskin i næring.

Når skaden er større en forsikringssummen dekker vi opp til forsikringssummen.

Er det etter vår mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med tilsvarende - eller i det alt vesentlig tilsvarende - deler.

Hvis reparasjon skjer ved innsetning av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon eller lignende, gjør vi et skjønnsmessig fradrag for dette.

NB. Erstatningen kan aldri bli større enn forsikringssummen (førsterisiko).

Dekker forsikringen skader på motor og drivverk?

Er det noen av forsikringene deres som dekker skader på for eksempel motor, drivverk osv. på bil?

Ja, vi har forsikringer for skader på motor, drivverk og gir.

Personbil

Her kan kaskoforsikringen utvides med en superforsikring som bl.a. omfatter skade på motor og gir. Les gjerne mer om Superforsikring på bil

Storbil og arbeidsmaskin

Her er det mulig å kjøpe maskinskadeforsikring

Dekker forsikringen øvelseskjøring?

Hvordan er det med forsikring når man øvelseskjører?

Lovlig øvelseskjøring dekkes av forsikringen dersom kjøretøyforskriftene for slik kjøring overholdes.

Dekker maskinskadeforsikring aircondition i arbeidsmaskin?

Dekker maskinskaden skader på aircondition i en arbeidsmaskin?

Skade på aircondition i en arbeidsmaskin er ikke omfattet av maskinskaden. Maskinskaden omfatter bl.a. skade eller brudd som oppstår plutselig og uforutsett på:

 • motor
 • styring
 • drivverk til arbeidsmaskinens fremdrift

Er det egenandel på sikkerhetsruter til arbeidsmaskin?

Er det egenandel på sikkerhetsruter til arbeidsmaskin? Hva dekkes?

For arbeidsmaskiner og traktorer trekkes den egenandelen som er valgt for kasko for glasskader. Egenandelen er avhengig av bruk (for eksempel privat bruk, entreprenør).

Er det egenandel ved ansvarsskade?

Er det egenandel hvis en kun benytter ansvarsforsikringen ved en skade? Det vil si bare reparerer motpartens bil og ikke min egen.

Nei, det trekkes ingen egenandel av en ansvarsskade.

Er det tidsfrist for å melde skade?

For snart et år siden ble jeg påkjørt bakfra og dette er egentlig en forsikringssak. Jeg og motparten ble enige, men jeg sa at jeg muligens kunne droppe forsikringssak om bilen skulle vrakes når eu-godkjenning skulle finne sted. Etter mye om og men, så har jeg bestemt for å beholde bilen, og skal fikse skadene (knust baklykt). Har jeg fortsatt rett på forsikring fra motparten som kjørte på meg, eller er det en bestemt tid for innmelding av skader?

Skader må meldes innen 12 måneder. Vil forøvrig også gjøre oppmerksom på at det også vil bli trukket egenandel og at skaden også eventuelt kan føre til bonustap.

Slik du beskriver din skade, synes dette å være en såpass liten skade som muligens også vil være under egenandel.

Finnes det gode avbruddsforsikringer for taxisjåfører som driver selvstendig?

Vi kan tilby avbruddsforsikring for taxi som gjelder fra 1. dag og ordinært i inntil 43 dager. Prisen avhenger av avtalt forsikringssum, og det gis tilsvarende bonus som for ansvar- og kaskodekningen.

Gir Aktiv sikkerhet rabatt?

Jeg tar nå veilederkurset til Aktiv Sikkerhet og vil etterhvert holde kurs for andre drosjeeiere og sjåfører. Lure på hvilke fordeler dette kurset gir utover den lærdom som kommer den enkelte til del. Tenker på om det gis rabatt på drosjeforsikring og lignende?

Dersom du har drosje forsikret og har tatt kurset Aktiv Sikkerhet vil du få rabatt. Størrelsen avhenger om du som drosjeeier kjører alene, eller har andre sjåfører som kjører i tillegg. Nærmere opplysninger vil du kunne få ved å henvende deg til kundesenteret vårt.

Gir skade på tilhenger bonustap?

Når det gjelder skade på kun tralle eller tilhenger til lastebil blir det da tap av bonus?

Fordi det ikke beregnes bonus på tralle/tilhenger til lastebil, er det ikke bonustap ved en eventuell skade kun på tralle/tilhenger.

Gjelder ansvarsforsikringen før snøscooteren er registrert?

Jeg har en snøscooter som jeg ikke får registrert før i januar. Men jeg tror jeg skal ha ansvarsforsikring på den inntil jeg får skiltene. Hva dekker ansvarsforsikring på en snøskuter? Og hvor mye koster det ca i måneden? Jeg har 50 % bonus.

Ansvarsforsikringen for snøscooter er knyttet opp mot at den må registreres. Da snøscooteren ikke vil bli registert før i januar, kan derfor ansvarsforsikringen heller ikke dekkes før den tid.

Ansvarforsikringen dekker skade som du, i egenskap av fører, kan påføre andre personer/ting og dekker med andre ord ikke skader på selve kjøretøyet.

Hva bør jeg være oppmerksom på etter vannskade på verkstedet?

Jeg har en BMW 520i som nå er på verksted for EU kontroll og reparasjon. Det som skulle repareres var en vannlekkasje i bagasjerom og en elektronisk boks som var skadet som følge av dette.

I et forsøk på å finne lekkasjen har verkstedet kommet i skade for å "fylle" kupeen med vann fordi de unnlot å følge med på bilen etterhvert som overspyling pågikk. Bilen står nå til tørk på verkstedet. Jeg venter fortsatt på tilbakemelding om når jeg får bilen tilbake. Hva bør jeg være oppmerksom på i forbindelse med overtagelse av bilen igjen. Jeg er jo bekymret for skjulte skader som følge av denne feilen fra verkstedets side.​

Faren for skjulte feil er ikke så veldig stor da verkstedet i sin undersøkelse benytter ferskvann. Dette tørker de relativt fort opp. En eventuell skade på elektriske ledninger vil verkstedet kunne oppdage raskt og antar også at disse i så fall skiftes.

Du som kunde bør kanskje i alle tilfelle be om en garanti for reparasjonen fra verkstedet.

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Hva dekker ansvarsforsikringen? Dekker den skader på andre kjøretøy?

Ansvarsforsikringen dekker skade på personer og ting (for eksempel skade på eiendom)​ og andre kjøretøy. Ansvarsforsikringen omfatter med andre ord ikke eget kjøretøy.

Hva dekker forsikringen når bilbelte ikke er i bruk?

Jeg har en sjåfør som har fritak for bruk av bilbelte, dokumentert av lege. Hvordan stiller dette seg i forhold til forsikringen ved en eventuell skade når han ikke benytter belte. Kan han fortsette som sjåfør uten å benytte beltet? Vil forsikringen dekke alle utgiftene eller vil de gi en reduksjon/kreve regress? Hva bør jeg gjøre?

Dersom føreren har legeerklæring som fritar bruk av bilbelte, kan han fortsette som sjåfør, og det vil ikke føre til avkortning i et eventuelt erstatningsoppgjør.

Imidlertid er det grunn til å understreke at dersom det ikke foreligger legeerklæring om fritak for bilbelte, og det er årsakssammenheng, vil det føre til en avkortning i skadeoppgjøret.

Hva er traktoren forsikret mot?

Jeg har en Bucher KT 10 tohjulstraktor 1960 modell. Den er ganske stor til tohjulstraktor å være, sånn 4 - 500 kg i strippet utgave. Men, den har mange forkledninger.

 1. Med vogn og brukt på kommunal vei som transportkjøretøy
 2. Med beltesett (seks hjul alt i alt) som trekkraft i vedskogen
 3. Med tilkoblet kappsag for kapping av ved (i skog)
 4. Tilkoblet slåmaskin, potetopptaker, snøfres, jordfres osv. (privat). Jeg har ansvarsforsikring og fører- passasjerulykkesforsikring.

Spørsmål: hva er den egentlig forsikret for/mot? Blir ikke klok av å lese vilkårene.

Du har to dekninger i din forsikring:

 1. Ansvarsforsikring som dekker alle ansvarsskader ved bruk av arbeidsmaskinen
 2. Fører- og passasjerulykke er en ulykkesforsikring som dekker deg som fører (og eventuelle passasjerer) ved bruk av arbeidsmaskinen

Eventuelle skader på selve arbeidsmaskinen inngår ikke i din forsikring.

Hva gjelder når bil og henger blir totalskadet?

Når både bil og bilhenger blir totalskadet ved ulykke og bilen bare har ansvarsforsikring. Og hengeren er lånt av venner hva gjelder da?

Når både bil og tilhenger blir totalskadet og det kun er tegnet ansvarsforsikring, vil hverken skaden på bil eller tilhenger være dekket.

Eventuell ansvarsskade som forvoldes av bil/tilhenger vil være dekket av bilens ansvarsforsikring.

Hva må til for å tegne flåteforsikring?

Hvilke kriterier må oppfylles for å tegne "flåteforsikring"? Jeg representerer en entreprenør som har 11 arbeidsbiler, 6 lastebiler, 13 gravemaskiner, hjullastere og dumpere. I tillegg en del utstyr samt verksted.

Kriteriene for flåteforsikring er at vognparken består av minimum 20 kjøretøyer. For ditt vedkommende er dette oppfylt og vi vil eventuelt kunne løse dette med en polise for alle bilene og en for arbeidsmaskinene.

Hva skjer hvis jeg graver over en kabel?

Jeg har forsikret en gravemaskin hos dere. Hva skjer hvis jeg graver over en kabel?

Denne skaden dekkes av oss.

Hvem har forsikringsansvaret hvis en trafikklærer kolliderer?

Jeg jobber som trafikklærer (ansatt). Bilen jeg bruker i jobb bruker jeg også privat, og skatter av dette som firmabil. Bare lurte på hvem som er ansvarlig for forsikring/egenandel dersom et uhell skulle skje (arbeidstid/fritid)? Jeg som arbeidstaker eller arbeidsgiver?

Firmaet er ansvarlig for forsikringen både når bilen benyttes til firmakjøring og ellers. Dersom et uhell skulle skje – vil firmaet bli belastet med egenandelen. Eventuell belastning for sjåfør er opp til firmaet.

Hvilke forsikringer trenger jeg som taxisjåfør?

Jeg jobber som taxisjåfør og lurer på hvilken forsikring jeg må ha for å kunne jobbe trygt? For eksempel hvis jeg blir angrepet på jobben eller ranet av noen, hvem har ansvar for det?

I tillegg til forsikring av drosjen (for eksempel ansvar og kasko), inkluderes en ransforsikring som omfatter ran av penger og sjekker som inntreffer i forbindelse med førerens arbeidssituasjon. Erstatning er begrenset til dokumentert innkjørt på angjeldende skift, inntil kr 5 000.

Dessuten, for å sikre deg som person, kan du kjøpe en egen ulykkesforsikring.

Hvilke regler gjelder når man kjører leiebil?

Superforsikring dekker leiebil ved skade. Dersom det oppstår skade på leiebil, hvilke regler gjelder angående egenandel og bonustap?

Eventuelt egenandel og bonustap belastes leiebilfirmaet. I leiekontraktene er det angitt egenandel ved skade som leietaker må innbetale. De fleste leiebyråer opererer med forsikring for lavere egenandel enn standard. Denne må eventuelt kjøpes spesielt ved uttak av leiebil.

Hvilken egenandel gjelder?

Min lastebil og tilhenger er kaskoforsikret hos dere. På lastebilen er egenandelen kr 20 000, og på tilhengeren kr 10 000. Hvilken egenandel får jeg ved en skade på hele vogntoget?

Det fratrekkes en egenandel - den høyeste.

Hvor høy bonus må man ha for å slippe bonustap ved skade?

Hvor høy bonus må man ha før man slipper bonustap ved kollisjon?

Før du slipper bonustap ved kollisjon, må du ha 75 % bonus f.o.m. det sjette året. Får du en skade da blir du stående på 75 %.

Hvor stort blir bonustapet?

Har kasko med superforsikring. 70 % på andre året. Hvor mye bonustap får jeg hvis jeg bruker kasko?

Dersom du har 70 % på andre året og får en skade, rykker du ned til 40 % ved første forfall. Med andre ord nedrykk 30 prosentpoeng​.

Hvor stort bonustap får man etter en personbilskade?

Hvor stort bonustap får man etter en personbilskade? Utgangspunktet er en bonus på 70 %. Hva betyr egentlig dette at ubenyttet bonus nullstilles etter tre år?

Har du 70 % bonus og får en bonusreduserende skade, er bonustapet 30 %. Du rykker med andre ord​ ned til 40 % fra første hovedforfall.

At bonus nullstilles etter tre år betyr at ledig bonus står åpen i inntil tre år. Men dersom du som kunde har vært forsikret i If for mer enn tre år siden, og kan dokumentere jevnlig skadefri bruk av kjøretøy, vil du få godskrevet bruk av "foreldet" bonus.

Hvordan fungerer bonussystemet?

Hvordan fungerer bonussystemet deres på bil og lastebil? Har dere noe egenandelskonto som på privat? Hva med kjørelengde på disse to produktene? Hvilke egenandeler og rabattgivende tiltak på disse to produktene?

Her var det flere spørsmål og jeg antar at du mener bil inntil 3,5 tonn:

 • Bonussystemet for bil og lastebil er lik på opprykksiden - opptil 75 % bonus - også skader uten bonustap etter 5 år på 75 %. Nedrykksiden er lik opptil 70 %. For 75 % bonus er det lavere nedrykk for lastebil
 • Egenandelskonto - vi har ikke tilsvarende for næring som for privat
 • Kjørelengdealternativene er forskjellig på bil og lastebil. Bil fra 8 000 km til ubegrenset (over 30 000 km), mens lastebil har kjørelengde fra 15 000 km til ubegrenset (over 240 000 km)
 • Egenandelsalternativene er også forskjellige. På bil fra 3 000 kroner (firmabil) til 25 000 kroner. For lastebil er alternativene fra 6 000 til 100 000 kroner
 • Rabattgivende tiltak er forskjellig - for bil er parkeringsforhold aktuelt, mens for lastebil er det mulighet for sikkerhetsrabatt som går på to forhold - biltekniske (f.eks. sandstrøerapparat, dødvinkelkamera) og bedriftens kompetanse (f.eks. kurs i lastesikring, internkontroll, skadeforebyggende aktiviteter).

Kan ansvarsforsikring dekke glasskader?

Er noen som helst glasskader på egen bil dekket av vanlig ansvarsforsikring?

Nei, glasskader er ikke dekket av ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring omfatter kun person- og tingskader, ikke skader på eget kjøretøy.

Kan bonus overføres fra lastebil til personbil?

Jeg har lastebil forsikret hos dere og skal nå slutte med det, men kjøper meg en personbil i stedet. Kan bonus overføres?

Ja, bonus kan overføres fra lastebil til personbil, men ikke omvendt.

Kan dere forsikre bruktbilutleie?

Kan dere forsikre bruktbilutleie? Gir dere evt. bonus på slike forsikringer?

Ja, vi forsikrer bruktbilutleie når kunden er registrert næringsdrivende med organisasjonsnummer. Det kan opptjenes bonus på forsikringen.

Kan If dekke tilleggsgaranti ved bilsalg?

Kan bilforhandlere kjøpe tilleggsgaranti gjennom If til kjøretøy de har for salg?

Antar det her menes garanti utover fabrikkgarantien. Det dekker vi ikke.

Kan man ha bilen i Italia en periode?

Har en datter som har flyttet til Italia. Kan hun låne en bil av meg og bruke der i en periode? Er det noen problemer forsikringsmessig?

Hun kan låne bilen og kjøre en periode i Italia. Vi utsteder grønt kort for inntil 3 måneder om gangen. Vil anbefale at du/dere tar kontakt med italienske myndigheter hvilke regler som gjelder hvor lenge det kan kjøres på utenlandske skilter der.

Kan man ha superforsikring på taxi?

Kan man ha superforsikring på biler som kjøres som taxi?

Dessverre kan vi ikke tilby superforsikring på biler som kjøres som taxi. Superforsikring gjelder kun for ordinære firmabiler.

Kan man kjøre traktor når førerkort for bil er inndratt?

Hvordan gjelder forsikring for motorvogn, i dette tilfellet traktor, når en fører har fått inndratt førerkortet i annen klasse og har midlertidig tillatelse? I forskriften for førerkort er unntak etter §12-1. Hvordan gjelder forsikringene da?

Har man midlertidig tillatelse når skaden skjer har det ingen betydning hva angår skade og forsikring. Det skal også, som kjent, være årsakssammenheng mellom manglende ferdigheter og skaden. Er førerkortet inndratt på grunn av kjørt for fort eller for mange prikker betyr det ingen ting. Vedkommende har bevist at han/hun har ferdighetene som kreves for å kjøre.

Er førerkortet inndratt på grunn av promillekjøring stiller det seg annerledes. Vedkommende har bevist at han/hun kan kjøre, men har ikke anledning til å kjøre motorkjøretøy før han/hun har fått tilbake førerkortet.

Det å få inndratt førerkortet er jo en strafferettslig reaksjon og har sjelden noe å si for personens ferdigheter til å kjøre​.

Kan uregistrert truck kjøre på offentlig vei?

Vi har en truck som kjører mellom bygningene på bedriften der jeg jobber. Det medfører at den da kjører ca. 100 meter på kommunal vei. Har den lov til å kjøre på kommunal vei, og eventuelt hvor i loven står det. Slik jeg husker det kommer denne innen for motorredskap som går fortere enn 10 km/t, altså en motorvogn, men saktere enn 20 km/t og da ikke registreringspliktig, men forsikringspliktig. Jeg leter etter lovreguleringen for disse kjøretøyene. Biltilsynet har ikke klart å fortelle meg det.

Jeg må forholde meg til den forsikringsmessige delen av spørsmålet ditt, og der er svaret at vi dekker skader hvis trucken har ansvarsforsikring. Håper du lykkes med å få en klargjøring angående lovreguleringen.

Når dekker bilens ansvarsforsikring bruk av kran?

Ved hvilke tilfeller dekker/dekker ikke bilens ansvarsforsikring når bilen brukes som kran.

Dersom ett av følgende er aktivt virkende elementer i hendelsesforløpet, er det bilansvar (etter bilansvarsloven – BAL):

 • Fart
 • Tyngde
 • Lett bevegelighet
 • Tekniske innretninger

Vi kan illustrere dette med følgende to eksempler ved bruk av kran:

 1. Rent kranoppdrag:
  Lastebil med kran får i oppdrag å sjøsette en båt, som medfører skade på en annen båt. Oppdraget involverer ikke transport av båten. Dette er et rent løfteoppdrag og bilen benyttes utelukkende som kran. Faller utenfor BAL, men dekkes ved en tilleggsdekning "Ansvar for skade ved bruk av kran".
 2. Transportoppdrag:
  Lastebil m/kran får i oppdrag å frakte og sjøsette en båt. En annen båt blir påført skade under sjøsettingen. Her benyttes kranen som et ledd i transportoppdraget. Skaden omfattes således av BAL.

Når får man bonustap?

Når får man og når får man ikke bonustap ved kaskoskade? Har fått bonustap på 30 % etter en kaskoskade på en motorsykkel, er det riktig?

Kaskoskade med skyld for forsikringstakeren (som fører til utbetaling) gir bonustap.
Bonustap 30 % for motorsykkel er riktig dersom bonus er mindre enn 75%. Ved bonus 75 % 1-5 år, er bonustapet 15 %. Ved bonus 75 % f.o.m. 6 år er det ikke bonustap.

Påvirker motorstørrelsen prisen på forsikringen?

Har det noe å si hvilken motortype jeg har (for eksempel 1.5 eller 2.0)?

Ja, motorstørrelse er ett av flere elementer som påvirker prisen for bilforsikring.

Regler for overføring av bonus på bilforsikring?

Min kjæreste har en 400 000 bil med full kasko. Jeg var i en ulykke med denne som var min skyld. Hvor mye kan et slikt bonustap koste? Og jeg tenker med meg selv at pokker at jeg lånte bilen hans og ikke kjørte min egen. Så spørsmålet er: når det er slik at jeg kjørte den, så kan det vel ikke på noen måte gå an å overføre bonus fra min forsikring til hans? Regner ikke med at det går, det ville jo vært for bra, men må jo spørre. Og finnes det tilfeller der bonus kan overføres?

Kostnader ved bonustapet kan du få oppgitt av ditt forskringsselskap. Bonus kan overføres mellom ektefeller, samboere og personer som har inngått partnerskap. (Med samboere menes personer som lever i ekteskapslignende forhold og har samme adresse i folkeregisteret).

Skal min forsikring dekke skade på motpartens bil?

Hadde en øyeblikks uoppmerksomhet her en dag og kjørte rett fram i et kryss på grønn pil i stedet for grønt lys. Krasjet front mot front med en som da hadde grønt fra sin side av krysset. Forsikringsselskapet mener jeg må betale skadene på hans bil også. Det ble ingen personskader. Kan de kreve det?

Ut i fra de opplysningene du gir, ser det ut til at du faktisk har kjørt på rødt. Hvorvidt det grenser mot uaktsomhet vil være opp til ditt forsikringsselskap å vurdere, men skyldspørsmålet er klart - du har ansvaret for denne skaden. Skaden på motpartens bil dekkes av din ansvarsforsikring.

Spesialforsikring for utleie

Vi er et lite plateselskap som vurderer å skaffe en kassebil. Den vil kanskje ikke brukes så mye, men vi vurderer å leie den ut til våre artister. Finnes det en spesialforsikring for et slikt formål, og hvordan fungerer egentlig dette? Vi setter stor pris på hjelpen! På forhånd takk.

Antar at dere vil ta betaling for slik utleie. Risikomessig innebærer dette en endring, og vi vil da prise den som utleiebil. Det er en forutsetning at dere har et organisasjonsnummer.