Gjelder ansvarsforsikringen før snøscooteren er registrert?

Jeg har en snøscooter som jeg ikke får registrert før i januar. Men jeg tror jeg skal ha ansvarsforsikring på den inntil jeg får skiltene. Hva dekker ansvarsforsikring på en snøskuter?

Svar: Ansvarsforsikringen for snøscooter er knyttet opp mot at den må registreres. Da snøscooteren ikke vil bli registert før i januar, kan derfor ansvarsforsikringen heller ikke dekkes før den tid.

Ansvarforsikringen dekker skade som du, i egenskap av fører, kan påføre andre personer/ting og dekker med andre ord ikke skader på selve kjøretøyet.