Vår miljøprofil

Vi gjør en rekke tiltak for å bidra til et bedre miljø – både som del av forsikringene vi tilbyr og på måten vi sanerer og bygger opp igjen etter skader. Her kan du lese mer om våre miljøtiltak og hvordan du som If-kunde kan gjøre miljøvennlige tiltak.

El-biler

El-biler som brukes i næringsvirksomhet får billigere forsikring på varer og verktøy i bilen.

Varer og verktøy i bil

Økt erstatning til bil med lavt utslipp

Hvis du kjøper en bil med lavt CO2 utslipp etter totalskade, får du 30.000 ekstra i erstatning.

Les mer

Internt miljøarbeid

Vi gjør en rekke tiltak i eget hus og i samarbeid med våre partnere når skader skal repareres på biler og eiendom.

Våre miljøtiltak

Klimakompensasjon

For å kompensere vår egen klimabelastning, betaler vi for miljøvennlige vedovner til familier i Asia og Afrika.

Klimakompensasjon