Vår miljøprofil

Vi gjør en rekke tiltak for å bidra til et bedre miljø – både som del av forsikringene vi tilbyr og på måten vi sanerer og bygger opp igjen etter skader. Her kan du lese mer om våre miljøtiltak og hvordan du som If-kunde kan gjøre miljøvennlige tiltak.

 • Eiendom

  Forsikringene våre dekker økte kostnader ved å bygge miljøvennlig.

  Se hva forsikringene dekker
 • Miljøansvarsforsikring

  Vi har laget en Miljøansvarsforsikring som dekker skader på naturen.

  Dekker bedriftens ansvar etter naturmangfoldloven
 • El-biler

  El-biler som brukes i næringsvirksomhet får billigere forsikring på varer og verktøy i bilen.

  Varer og verktøy i bil
 • Økt erstatning til bil med lavt utslipp

  Hvis du kjøper en bil med lavt CO2 utslipp etter totalskade, får du 30.000 ekstra i erstatning.

  Les mer
 • Internt miljøarbeid

  Vi gjør en rekke tiltak i eget hus og i samarbeid med våre partnere når skader skal repareres på biler og eiendom.

  Våre miljøtiltak
 • Klimakompensasjon

  For å kompensere vår egen klimabelastning, betaler vi for miljøvennlige vedovner til familier i Asia og Afrika.

  Klimakompensasjon