Vi gjør en rekke tiltak for å bidra til et bedre miljø – både som del av forsikringene vi tilbyr og på måten vi sanerer og bygger opp igjen etter skader. Vi jobber hele tiden med å redusere utslippene av karbondioksid fra virksomheten vår, og jobber tett med leverandørene og partnerne om hvordan de kan redusere sine utslipp.

Det er det beste for miljøet er å forhindre at skaden skjer – derfor jobber vi mye med skadeforebygging. Når skader likevel skjer, vil vi håndtere dem på en bærekraftig måte. Derfor oppmuntrer og støtter vi våre leverandører og partnere til å bruke bærekraftige metoder når skader repareres.​

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft

Bærekraftig håndtering av skader

Vi har helt konkrete miljøkrav til leverandører og partnere som hjelper kundene våre ved skader. Samtidig samarbeider vi tett om hvordan reparasjoner og sanering etter skader kan gjøres på en mest mulig miljøvennlig måte.

Sammen med dem har vi kommet fram til gode måter å redusere ressursforbruket på. Både ved gjenbruk, gjenvinning og ved å prioriterer produkter og tjenester som er miljømerket. Som et eksempel klarte vi å redusere mengden plast- og metallavfall med 3438 tonn på bare ett år, ved bilreparasjoner.

Innsats for å forhindre skader

Vi vet mye om hvordan skader skjer – og mye om hvordan de kan forebygges. Dette er kunnskap vi deler med våre kunder gjennom tips og råd på nettsidene våre og ikke minst kursene vi holder på If Sikkerhetssenter. For hver skade vi kan unngå, hjelper vi kunden å redusere sitt eget klimaavtrykk.​

Vi besøker mange av bedriftskundene våre og hjelper dem med forebyggende tiltak. Sammen med Anticimex har vi også laget Bygningssjekken, som hjelper styrene i borettslag og sameier å prioritere vedlikehold og unngå skader. 

Alle er velkomne til å melde seg på vårt skadeforebyggende nyhetsbrev eller kikke innom If Learning Hub for å se etter tiltak som passer for din bedrift.

Grønne tjenester og fordeler

Vi har inkludert grønne tjenester og fordeler i flere forsikringer

Vi jobber hele tiden med å utvikle nye tjenester og forsikringer som bidrar til bedre bærekraft. I tillegg til skadeforebyggende tjenester, har vi flere konkrete miljøvennlige kundefordeler inkludert i mange av forsikringene våre.

Gjennom Bærekraftig bygg, dekker vi merkostnaden ved å gjenoppbygge på en mer miljøvennlig måte hvis et næringsbygg får en større skade. For eksempel dekker vi merkostnaden ved miljøvennlige materialvalg, energieffektiviserende tiltak som solceller og fjernvarme, strøm- og vannreduserende tiltak og avfallsminimering.

Ekstremværrapporten

De siste ti årene har norske forsikringsselskaper erstattet skader for over 30 milliarder kroner etter naturskader. Når vi vet at én krone investert i forebygging, kan gi langt flere kroner tilbake til samfunnet i langsiktig gevinst, må vi få opp farten på arbeidet med klimatilpasning. Kommunene har en nøkkelrolle for at vi skal lykkes med dette.​

Sammen med CICERO Senter for klimaforskning, gjennomfører vi for 3. gang kommuneundersøkelsen «Ekstremværrapporten». Der svarer mange kommuner at de mangler kunnskap. Uten kompetanse er det vanskelig å prioritere, fordele ressurser og gjøre de riktige tiltakene.​

Ekstremværrapporten er et bidrag for hjelpe kommunene og øke kunnskapen.

Reduserer utslipp i egen virksomhet

Vi har gjennomført svært mange små og store tiltak for å minimere avfall og forbruk av energi, vann og råvarer. I perioden 2008 - 2022 reduserte vi Co2-utslippene fra egen virksomhet i Norden med hele 71 %.​

I 2022 reduserte vi for eksempel forretningsreiser med fly med 51 % , kjørelengden med bil har gått ned 40 % og bruk av tog har økt med 16 %. 

For å kompensere for vår egen klimabelastning betaler vi for miljøvennlige vedovner til familier i Asia og Afrika.​

Våre klimamål er godkjent av SBTi

Vi mener at alle må bidra for å oppfylle Parisavtalen. Derfor har vi forpliktet oss til Science Based Targets-initiativet (SBTi)​.

SBTi regnes som den mest ambisiøse formen for klimatiltak et selskap kan forplikte seg til. Vi undertegnet SBT-initiativet i oktober 2021. Det innebar at vi måtte sette ambisiøse mål for egen reduksjon av utslipp innen to år etter å ha undertegnet.​

Derfor er vi veldig stolte over at SBTi godkjente målene våre i desember 2023. Det betyr at vi er blant 4.000 selskaper, på verdensbasis, som har forpliktet seg til ambisiøse klimamål. Du kan lese mer om dette i vår Bærekraftsrapport.​

Vi finansierer forskningsprosjekter

Og vi bidrar med med kunnskap og deltar i debatter.

Dette omfatter for eksempel SUPER-prosjektet, som analyserer hvordan klimaendringer kan føre til en høyere risiko for skybrudd, og hvordan dette kan ramme tettbygde strøk.

​Vi oppfordrer politikerne våre til å forebygge og forberede samfunnet på mer ekstremvær. Gjennom If Natural Hazards Competence Center kombinerer vi vår kunnskap med globale data, kan bidra i samfunnsdebatten og forskningsprosjekter innen risikostyring, klimaendringer, trafikksikkerhet og helse.