Slik tenker vi om bærekraft i If

Bærekraftrapporten 2020 (PDF)

Vi i If er engasjert i FNs bærekraftsmål, og i tett samarbeid med kunder, ansatte og partnere jobber vi hele tiden med å styrke innsatsen vår. Vi jobber med elleve bærekraftsmål som vi har delt inn i fem bærekraftsområder: Klima, Verdikjeder og materialer, Arbeidsmiljø, Mangfold, likestilling og inkludering og Bærekraftig forretningspraksis.

Bærekraftrapporten 2020

Et utvalg artikler fra rapporten. Rapporten i sin helhet finner du under i PDF.

 • Mann og gutt på tur i skogen

  Forbereder energisektoren for klimaendringer

  Forskningsprosjektet KLIMPEN skal sikre bedre forståelse av hvordan energisektoren kan påvirkes av klimaendringer samt hvilketilpasningstiltak som kan implementeres for å redusere risikoen.
  Les hele intervjuet

 • Menn som sjekker under vasken

  Ifs boligsjekk reduserer risikoen og utslippet av klimagasser

  Å redusere både forekomsten og omfanget av skader på eiendommen er ikke bare lurt rent økonomisk – det gir også lavere miljøpåvirkninger. 

  Les hele intervjuet

 • Sykkelbud

  Reduksjon, gjenbruk og resirkulering i samarbeid med leverandørene våre

  Håndtering av skadeoppgjør handler ikke bare om godt håndverk, men også om å redusere materialbruk, minimere transport, gjenbruke reservedeler, resirkulere avfallet – og mye mer. 
  Les hele intervjuet

 • Møbler laget av støtfangere

  Gjør bilene om til møbler

  Hvert år skrotes 200 000 biler i Sverige. Flere av sakene håndteres av If og verksteder vi samarbeider med, og 95 prosent av materialene resirkuleres.

  Les hele intervjuet

 • Mann i kontorlandskap

  Bygger morgendagens kontor på skreddersøm for medarbeidere

  Kontorlokalene skal være skreddersydd etter ansattes behov, uansett hva de skal brukes til – møter, samarbeid eller arbeide for deg selv i stillhet.
  Les hele intervjuet

 • Mennesker på et kontor

  Psykologisk trygghet er nøkkelen for at medarbeiderne skal trives

  For ytterligere å systematisere Ifs arbeid, og for å sikre reell endring der mangfold og inkluderende tenking og handlinger blir helt integrert i hverdagen, utnevnte If sin første Diversity and Inclusion Manager i 2020.
  Les hele intervjuet

 • Oversvømmelse på vei

  De små kommunene i Norge blir stadig flinkere til å tilpasse seg klimaendringer

  Selv om de største kommunene oppnår de beste resultatene, er det de små kommunene som har gjennomført de største forbedringene når det gjelder tilpasning til klimaendringer siden 2019.
  Les hele intervjuet

 • Mann på hjemmekontor

  Ifs medarbeidere omstilte på rekordtid når koronaen traff

  I 2020 har koronapandemien påvirket hverdagen til alle If-medarbeidere, og mange av de vanlige prosessene og måtene å arbeide på har blitt utfordret. I mars 2020 klarte If Finland å omstille seg til fjernarbeid på bare 24 timer.
  Les hele intervjuet

 • Barn med gule kapser

  Én million gule kapser gir tryggere skolevei

  For å gjøre nye elever mer synlige i trafikken donerer If kapser med reflekstape til alle som begynner på grunnskolen i Finland. I løpet av 15 år har mer enn én million barn fått sin egen gule kaps.
  Les hele intervjuet

Bærekraftrapporten 2019

Tidligere rapporter