Slik tenker vi om bærekraft i If

Bærekraftrapporten 2022 (PDF)

Vi i If er engasjert i FNs bærekraftsmål, og i tett samarbeid med kunder, ansatte og partnere jobber vi hele tiden med å styrke innsatsen vår. Vi jobber med elleve bærekraftsmål som vi har delt inn i fem bærekraftsområder: Klima, Verdikjeder og materialer, Arbeidsmiljø, Mangfold, likestilling og inkludering og Bærekraftig forretningspraksis.

Bærekraftrapporten 2021

Rapporten i sin helhet finner du under i PDF.

Tidligere rapporter