Klimakompensasjon

For å kompensere for våre egne CO2 utslipp støtter vi utdelingen av tusenvis av energieffektive vedovner til familier i Asia og Afrika.​

Med disse vedovnene forbedrer vi vilkårene for:

Mennesker

Hvert år dør ca. 500.000 mennesker fordi de har pustet inn farlig røyk fra vanlige vedovner. Det er flere enn de som dør av HIV/AIDS, tuberkulose og malaria til sammen. De nye ovnene reduserer den farlige røyken med 80 %.

Samfunnet

Kvinner og barns levevilkår forbedres radikalt. De slipper å bruke mange timer hver dag på å lete etter ved fordi ovnene utnytter brenselet mye mer effektivt. Barna kan i stedet bruke tiden på skole og lek.

Klima

De energieffektive vedovnene gir

  • Mindre CO2-utslipp. Reduksjonen i forhold til vanlige ovner tilsvarer en bilreise på 1.000 mil – pr ovn!
  • Mindre forbruk av tær. Ca. 1,8 millioner trær spares gjennom prosjektet – hvert år!

Her kan du lese mer om prosjektet