Klimakompensasjon

For å kompensere for våre egne CO2 utslipp støtter vi utdelingen av tusenvis av energieffektive vedovner til familier i Asia og Afrika.​

Med disse vedovnene forbedrer vi vilkårene

For mennesker

Hvert år dør ca. 500.000 mennesker fordi de har pustet inn farlig røyk fra vanlige vedovner. Det er flere enn de som dør av HIV/AIDS, tuberkulose og malaria til sammen. De nye ovnene reduserer den farlige røyken med 80 %.

For samfunnet

Kvinner og barns levevilkår forbedres radikalt. De slipper å bruke mange timer hver dag på å lete etter ved fordi ovnene utnytter brenselet mye mer effektivt. Barna kan i stedet bruke tiden på skole og lek.

For klimaet

De energieffektive vedovnene gir

  • Mindre CO2-utslipp. Reduksjonen i forhold til vanlige ovner tilsvarer en bilreise på 1.000 mil – pr ovn!
  • Mindre forbruk av tær. Ca. 1,8 millioner trær spares gjennom prosjektet – hvert år!

Her kan du lese mer om prosjektet