Internt miljøarbeid

Som et stort og ledende forsikringsselskap har vi stor mulighet til å påvirke andre gjennom forsikringene vi tilbyr og ved å stille krav til våre forretningspartnere.

​Strenge miljøkrav til verksteder og partnere

Vi håndterer rundt 350.000 skader på biler hvert år. Som en stor kunde kan vi stille strenge miljøkrav til verkstedene vi samarbeider med når det gjelder arbeidsmetoder, materialbruk, utslipp og avfallshåndtering. Det samme gjelder for samarbeidspartnere på sanering og gjenoppbygging av hus og bygninger.

Tilby våre kunder miljøvennlige valg

Som kunde i If kan du velge å slippe papirer. På Mine sider finner du forsikringsavtalen og vilkårene som gjelder for din bedrift, og med Avtalegiro eller EHF kan all kommunikasjon og alle transaksjoner foregå elektronisk.

Hvis du skulle være uheldig og få en skade på bilen, kan du velge å bruke brukte deler for å reparere den. Hvis den blir totalskadet får du 30.000 i ekstra erstatning hvis du velger å kjøpe en bil med et CO2-utslipp som er lavere enn 120 g/km.

Forebygging og minimering av skader

En skade vil alltid belaste miljøet. En viktig del av vårt miljøarbeid er derfor å hjelpe kundene våre med å forebygge skader, og minimere skadeomfanget dersom ulykken først er ute.

I eget hus

Vi er også miljøbevisste i eget hus, og har fokus på å minimere avfall og forbruk av energi, vann og råvarer. I tillegg skal våre forsikringer, arbeidsprosesser og skadeoppgjør gi minst mulig miljøpåvirkning. ​