Hva dekker ansvarsforsikringen?

Hva dekker ansvarsforsikringen? Dekker den skader på andre kjøretøy?

Svar: Ansvarsforsikringen dekker skade på personer og ting (for eksempel skade på eiendom)​ og andre kjøretøy. Ansvarsforsikringen omfatter med andre ord ikke eget kjøretøy.