Elbilforsikring bedrift

Beregn pris og kjøp elbilforsikring.

Du kan også kontakte oss for et tilbud her

Unike fordeler med vår elbilforsikring

 • Batteripakken er dekket

  Velger du maskinskadedekning vil batteripakken også være dekket.

 • Rettshjelp

  Den beste rettshjelpdekningen med inntil kr 400 000 per tvist.

 • Avbruddsdekning

  Avbrudd erstattes fra første dag.

Elbilforsikring for bedriften

Med bedriftens elbilforsikring forsikrer vi selskapets elektriske og hybrid personbiler. Du kan velge mellom alt fra den obligatoriske ansvarsforsikringen til vår superforsikring som er markedets mest omfattende.

Elbilforsikring for din bedrift

Ansvarsforsikring er den minste dekningen du kan velge. Det er en obligatorisk forsikring for kjøretøy på norske veier. Ansvarsforsikring for elbil dekker skader på personer og andres eiendeler som kjøretøy og bygninger.

Men ansvarsforsikringen dekker ikke skader på egen bil eller personer i bilen. Det er derfor helt vanlig å velge en forsikringsløsning som dekker de fleste skader som kan oppstå.

Kaskoforsikring for elbil er et godt eksempel på dette. Den dekker blant annet brann, tyveri, hærverk og glasskader.

Bilde: Bilnøkkel

Eie elbil

Norske myndigheter har vært tidlig ute med å gi fordeler til de som ønsker å kjøpe en elbil. Her er noen av fordelene:

 • Det er ikke merverdiavgift ved kjøp av elbil. Momsfritaket skal i første omgang gjelde ut stortingsperioden 2021
 • Elbiler betaler maksimalt 50 % av det bensinbiler betaler i bompenger
 • I dag er det opp til hver kommune om de vil ta betalt for elbilparkering. Men dette vil endre seg, da stortinget har bestemt at elbiler ikke skal betale mer enn 50 % av prisen for parkering av fossilbiler. Men forskriften er ikke innført ennå
 • Flere steder i landet, spesielt rundt de store byene, kan elbil benytte kollektivfelt. Følg med på skiltene, da det er forskjeller fra kollektivfelt til kollektivfelt!
 • Elbiler betaler maks 50 % av prisen for fossilbiler på ferjer
 • Ved kjøp av elektrisk varebil kan bedriften få mellom 15 - og 50 000 kroner i støtte fra Enova. Dette kan du lese om på Enova sine nettsider
 • Fordelsbeskatning for elbil som firmabil er 40 % lavere enn for fossilbiler
 • Trafikkforsikringsavgiften for elbiler er lavere enn for fossilbiler

Alternativer for elbilforsikring bedrift

Her ser du hva elbilforsikring dekker og de forskjellige alternativene du kan velge.

Elbilforsikring bedrift Super Kasko Delkasko Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Inkludert Inkludert Inkludert

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra bilen), for eksempel ladekabel.

Inkludert Inkludert Inkludert

Underslag dekker tyveri av kjøretøyet i de tilfeller hvor eier har gitt fra seg nøkkelen. Dette kan være ved utleie, demobiler eller prøvekjøring av kjøretøy.

Inkludert Inkludert Inkludert

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. oppriping av lakk.

Inkludert Inkludert Inkludert

Dekker skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt takluke av glass.

Inkludert Inkludert Inkludert

Dekker assistanse til bil og personer for hendelser oppstått på vei, samt til bil på hjemstedsadresse.

Inkludert Inkludert Inkludert

Dekkes med inntil kr 10 000.

Inkludert Inkludert

Dekker leiebil inntil 30 dager for Kasko/ - 50 dager for Super. Hvis du ønsker elektrisk leiebil vil vi forsøke å få til det.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Inkludert Inkludert

Hvis bilen er inntil tre år gammel og skaden overstiger 60% av kjøpesummen som ny, får du helt ny bil. Velger du i tillegg et miljøvennlig alternativ ved kjøp av ny bil, så øker erstatningen med 30 000. Hvis bilen er tre år eller mer og skaden overstiger 60% av gjenanskaffelsesverdien, får du tilbake gjenanskaffelsesverdien + et tillegg på inntil 15%. Ved leasing inngår startleie forholdsmessig nedskrevet etter gjenstående avtaletid.

(Startleie ved leasing inngår ikke for Super Spesial)

Inkludert


Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, batteripakke og elektroniske enheter.

Inkludert


En mer omfattende leiebildekning der leieperioden er utvidet fra 25 dager til maksimalt 50 dager. Ønsker du elektrisk leiebil forsøker vi å få til det.

Inkludert


Dekker utgifter ved tyveri eller tap av nøkkel. Maks erstatning er 7 500 kr i løpet av forsikringsperioden. Hvis tyveri er meldt til politiet er det ingen egenandel, ellers er det 600 kr egenandel.

(Inngår ikke for Super Spesial)

Inkludert


Elbil som firmabil

Elbil blir mer og mer vanlig som firmabil. Mye bil for pengene og miljøaspektet er faktorer som spiller inn.

Men hva er de økonomiske incentivene og de skattemessige konsekvensene? Det kan du lese litt om i artikkelen"Elbil som firmabil".

Elbil som firmabil

Tilpass elbilforsikringen din

Under ser du tilleggsforsikringer du kan velge, avhengig av hvilken løsning du velger over. Slik kan du tilpasse din elbilforsikring til å dekke akkurat det du trenger.

Tilleggsforsikringer for elbil Kan velges med Super Kan velges med kasko Kan velges med delkasko Kan velges med ansvar

Utvider ansvaret for skade på andres ting (med for tiden 10 MNOK).

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Dekker medisinsk invaliditet, samt død for fører og eventuelle passasjerer.

Inkludert Inkludert Inkludert Inkludert

Forsikringen dekker interessen til registrert panthaver eller - leasingselskap.

Inkludert Inkludert

Et forhåndsbestemt beløp som utbetales i den perioden bilen ikke kan kjøre grunnet en skade som er dekket av elbilforsikringen. Utbetaling skjer fra første dag og opptil 43/63 dager.

Inkludert Inkludert

Er bilen skadet?