Skal min forsikring dekke skade på motpartens bil?

Hadde en øyeblikks uoppmerksomhet her en dag og kjørte rett fram i et kryss på grønn pil i stedet for grønt lys. Krasjet front mot front med en som da hadde grønt fra sin side av krysset. Forsikringsselskapet mener jeg må betale skadene på hans bil også. Det ble ingen personskader. Kan de kreve det?

Svar: Ut i fra de opplysningene du gir, ser det ut til at du faktisk har kjørt på rødt. Hvorvidt det grenser mot uaktsomhet vil være opp til ditt forsikringsselskap å vurdere, men skyldspørsmålet er klart - du har ansvaret for denne skaden. Skaden på motpartens bil dekkes av din ansvarsforsikring.