Hva dekker forsikringen når bilbelte ikke er i bruk?

En sjåfør har fritak for bruk av bilbelte, dokumentert av lege. Hvordan stiller dette seg i forhold til forsikringen ved en eventuell skade når han ikke benytter belte. Kan han fortsette som sjåfør uten å benytte beltet? Vil forsikringen dekke alle utgiftene eller vil de gi en reduksjon/kreve regress?

Svar: Dersom føreren har legeerklæring som fritar bruk av bilbelte, kan han fortsette som sjåfør, og det vil ikke føre til avkortning i et eventuelt erstatningsoppgjør.

Imidlertid er det grunn til å understreke at dersom det ikke foreligger legeerklæring om fritak for bilbelte, og det er årsakssammenheng, vil det føre til en avkortning i skadeoppgjøret.