If i samfunnet

økt trygghet og et langsiktig bærekraftig miljø

Vi hjelper privatpersoner og bedrifter med å redusere risikoen for at noe uventet skal skje, og beskytte mot uforutsette økonomiske tap.

En viktig hjørnestein i et velfungerende samfunn

Uansett om det handler om å bygge hus, kjøre bil eller gi seg ut på reise, skal If bidra til økt trygghet og et langsiktig bærekraftig miljø.

Vi arbeider for å påvirke beslutningstagere til å ta langsiktige, gode beslutninger. Et eksempel på dette er at If arbeider for å få samfunnsplanleggere og andre må forstå risikoen ved klimaendringer når de tar stilling til boliger og næringsbygg nær sjø eller vassdrag.

Et annet eksempel er trafikksikkerhet, der If i mange år har engasjert seg i sikrere trafikk rundt skoler. Ifs egne eksperter analyserer selskapets omfattende skadestatistikk for at informasjonen skal kunne brukes for å øke tryggheten i trafikken, både for bilister, syklister og andre myke trafikanter.

Samarbeidspartnere

If støtter områder og aktiviteter som har en naturlig tilknytning til forsikring. ​Vi samarbeider med organisasjoner som arbeider for å øke tryggheten i samfunnet.

Sponsing

Har du spørsmål om Ifs sponsorvirksomhet?