If i samfunnet

Vi hjelper privatpersoner og bedrifter med å redusere risikoen for at noe uventet skal skje, og beskytte mot uforutsette økonomiske tap.

En viktig hjørnestein i et velfungerende samfunn

Uansett om det handler om å bygge hus, kjøre bil eller gi seg ut på reise, skal If bidra til økt trygghet og et langsiktig bærekraftig miljø.

Vi arbeider for å påvirke beslutningstagere til å ta langsiktige, gode beslutninger. Et eksempel på dette er at vi arbeider for at samfunnsplanleggere og andre skal forstå risikoen ved klimaendringer når de tar stilling til boliger og næringsbygg nær sjø eller vassdrag.

Et annet eksempel er trafikksikkerhet, der vi i mange år har engasjert oss i sikrere trafikk rundt skoler. Våre egne eksperter analyserer selskapets omfattende skadestatistikk for at informasjonen skal kunne brukes for å øke tryggheten i trafikken, både for bilister, syklister og andre myke trafikanter.

Vi støtter områder og aktiviteter som har en naturlig tilknytning til forsikring. ​Vi samarbeider med organisasjoner som arbeider for å øke tryggheten i samfunnet. 

Våre samarbeidspartnere

Norsk Brannvernforening
Trygg Trafikk

Hva ønsker du å lese mer om?