Agentregister

Når et forsikringsselskap inngår en avtale med et forsikringsagentforetak om formidling av selskapets produkter, skal forsikringsselskapet registrere en rekke opplysninger om foretaket i et offentlig tilgjengelig register, jfr. forsikringsformidlingslovens § 7-10, jfr. § 7-1. Ifs registre vil bli oppdatert fortløpende.