Kan ansvarsforsikring dekke glasskader?

Er noen som helst glasskader på egen bil dekket av vanlig ansvarsforsikring?

Svar: Nei, glasskader er ikke dekket av ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring omfatter kun person- og tingskader, ikke skader på eget kjøretøy.