Når dekker bilens ansvarsforsikring bruk av kran?

Ved hvilke tilfeller dekker/dekker ikke bilens ansvarsforsikring når bilen brukes som kran?

Svar: Dersom ett av følgende er aktivt virkende elementer i hendelsesforløpet, er det bilansvar (etter bilansvarsloven – BAL):

  • Fart
  • Tyngde
  • Lett bevegelighet
  • Tekniske innretninger

Vi kan illustrere dette med følgende to eksempler ved bruk av kran:

  1. Rent kranoppdrag:
    Lastebil med kran får i oppdrag å sjøsette en båt, som medfører skade på en annen båt. Oppdraget involverer ikke transport av båten. Dette er et rent løfteoppdrag og bilen benyttes utelukkende som kran. Faller utenfor BAL, men dekkes ved en tilleggsdekning "Ansvar for skade ved bruk av kran".
  2. Transportoppdrag:
    Lastebil m/kran får i oppdrag å frakte og sjøsette en båt. En annen båt blir påført skade under sjøsettingen. Her benyttes kranen som et ledd i transportoppdraget. Skaden omfattes således av BAL.