NLF - Norges Lastebileier-forbund

NLF og If har vært avtalepartnere siden 1974. Forsikringsavtalen gir deg som NLF-medlem en rekke fordeler, blant annet garanterer If at du som kunde har rett dekning, til en konkurransedyktig pris og markedets beste vilkår!

Ingen andre leverandører har, så langt vi er kjent med, en slik garanti.

Få tilbud på forsikring

Samarbeidsavtalen mellom NLF og If

Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver dag.

Som NLF-medlem skal din bedrift ha garanti for å ha rett forsikring og kvalifisert, korrekt hjelp dersom forsikringen må tas i bruk. Med skadeforsikring, helseforsikring og pensjonsforsikring er vi totalleverandør av forsikringsprodukter til NLFs medlemsbedrifter.

Samarbeidet gir de beste løsningene til NLF sine medlemmer

  • Alle typer skadeforsikringer – kjøretøy, flåter, utstyr og eiendom
  • Personforsikringer – arbeidsuførhet og dødsfall
  • Helseforsikring – sikrer rask behandling også i det private helsevesen
  • Pensjonsforsikring – lave kostnader og god avkastning
  • Løyvegaranti for godstransport på vei
  • NLF-ansvar – spesialtilpasset transportbedrifter
  • Skadeforebyggende programmer - uten kostnad
  • Landsdekkende nettverk av autoriserte NLF-rådgivere
  • Skadeoppgjør – gode verkstedavtaler og egne takstmenn på storbil
  • Private skadeforsikringer – for eiere og ansatte i en NLF-bedrift

Tenk sikkerhet og miljø i alle sammenhenger! Da styrker du din egen økonomi, bransjens omdømme og NLF som organisasjon.

Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF