Løyvegaranti

Som transportør må du blant annet ha en løyvegaranti for å oppfylle myndighetenes krav til å drive transportvirksomhet. NLF-medlemmer kan nå kjøpe løyvegaranti fra If. Garantien dekker krav fra kreditorer dersom du skulle gå konkurs. Send inn skjemaet under hvis du vil ha et forsikringstilbud og et tilbud om løyvegaranti fra oss.

Be om tilbud

Løyvegaranti - et tilbud til NLF-medlemmer

Medlemmer av NLF som har forsikret motorvogn over 3,5 tonn hos oss, kan nå også kjøpe løyvegarantien hos oss. Det eneste vi krever er at du har solid økonomi, ikke har hatt flere skader enn det som er vanlig, og at bilene er forsikret hos oss.

Hva er en løyvegaranti?

Alle transportører må ha en godkjenning fra myndighetene om at de oppfyller kravene til å drive transport av gods. Godkjenningen gis som et godsløyve.

Ett av kravene som myndighetene stiller for å utstede godsløyve, er at transportøren har en løyvegaranti. Garantien skal dekke krav fra kreditorer dersom transportøren går konkurs. Myndighetene krever at du har løyvegaranti for alle motorvogner over 3,5 tonn (inkl. tilhenger) som virksomheten bruker til transport av gods for andre.

Hvis du som transportør skulle gå konkurs, kan du med en løyvegaranti i If, be kreditorer om å melde sitt krav til oss.

Enkelt å kjøpe

Garantisummen bestemmes av antall motorvogner som trenger løyve. Snakk med din kontaktperson i If for å få tilbud om løyvegaranti for NLF-medlemmer. Vi trenger bare opplysninger om hvilke kjøretøy som trenger løyve.