MEF - Maskinentreprenørenes Forbund

Som maskinentreprenør står du overfor mange risikovurderinger hver dag. Derfor har du behov for et forsikringsselskap som kjenner dine utfordringer og gir deg trygghet i hverdagen.

Samarbeid siden 1975

MEF og If har samarbeidet siden 1975, og sammen har vi utarbeidet et komplett forsikringstilbud for våre medlemmer. Vi har utdannet egne MEF-spesialister som gir deg kvalifisert og korrekt rådgivning i forsikringsspørsmål.

Avtalen gir deg som MEF-medlem garanti for at du som kunde i If har de riktige og nødvendige forsikringene. Ingen andre leverandører har, så langt vi er kjent med, en slik garanti.

Aktivt samarbeid gir vekst og trygghet

For å utvikle avtalen slik at den hele tiden forbedres for deg som MEF-medlem har vi:

 • Samarbeidsutvalg som tar frem nye forsikringsløsninger og utviklingsprosjekt
 • Eget skadeutvalg for saker som medlemmene ønsker nærmere vurdert
 • Samarbeid om MEF-skolens kurs Sikkerhet i hverdagen
 • Virkemidler for å unngå skader, driftsstans og utfordringer med kunder og leverandører
 • Bedre rammebetingelser for rekruttering og forutsigbar, lønnsom drift
 • Enkle løsninger for at du som medlemsbedrift skal kunne formidle ønsker og forbedringsforslag til If
 • Finn din lokale MEF-spesialist

  Kontakt din lokale MEF-spesialist

  Du kan snakke med en MEF-spesialist på telefon 62 51 65 31 eller kontakte en av våre lokale MEF-spesialister.

  Finn din lokale MEF-spesialist
 • Be om tilbud

  Vil du ha et tilbud fra oss?

  Du kan enkelt be om tilbud på nett så blir du kontaktet av en av våre MEF-spesialister. Husk å oppgi at du er MEF-medlem.

  Be om tilbud
 • Besøk nettsidene til MEF

  MEF på nett

  Les mer om avtalen på MEF sine nettsider

  MEF

En god forsikringsavtale som gir trygghet for hjelp når skader oppstår er svært viktig for våre medlemsbedrifter. Med den nye avtalen får medlemmene mer forsikring for pengene

Julie Brodtkorp - Administrerende direktør i MEF