mef - Maskinentreprenørenes forbund

Som maskinentreprenør står du overfor mange risikovurderinger hver dag. Derfor har du behov for et forsikringsselskap som kjenner dine utfordringer og som kan gi deg en trygghet i hverdagen.

Samarbeidsavtalen mellom MEF og If

MEF og If har samarbeidet siden 1975, og sammen har vi utarbeidet et komplett forsikringstilbud for våre medlemmer. Vi har utdannet egne MEF-spesialister som gir deg kvalifisert og korrekt rådgivning i forsikringsspørsmål. Avtalen gir deg som MEF-medlem garanti for at du som kunde i If har de riktige og nødvendige forsikringene. Ingen andre leverandører har, så langt vi er kjent med, en slik garanti.

Glemt å forsikre en maskin? Ingen fare

Produkter tilpasset bransjens behov

Skadefordelskonto du kan bruke som egenandel

Risikoriktige og konkurransedyktige priser

Forsikring i stedet for bankgaranti

Garantiforsikring for sikkerhetsstillelse av byggeprosjekt.

Garanti for riktig forsikringsdekning

Kundebetjening på medlemmenes premisser

Aktivt samarbeid som gir vekst og trygghet

For å utvikle avtalen slik at den hele tiden forbedres for deg som MEF-medlem har vi:

  • Samarbeidsutvalg som tar frem nye forsikringsløsninger og utviklingsprosjekt
  • Eget skadeutvalg for saker som medlemmene ønsker nærmere vurdert
  • Samarbeid om MEF-skolens kurs Sikkerhet i hverdagen
  • Virkemidler for å unngå skader, driftsstans og utfordringer med kunder og leverandører
  • Bedre rammebetingelser for rekruttering og forutsigbar, lønnsom drift
  • Enkle løsninger for at du som medlemsbedrift skal kunne formidle ønsker og forbedringsforslag til If

Kontakt din lokale MEF-spesialist

Du kan snakke med en MEF-spesialist på telefon 62 51 65 31 eller kontakte en av våre lokale MEF-spesialister.

Finn din lokale MEF-spesialist

Vil du ha et tilbud fra oss?

Du kan enkelt be om tilbud på nett så blir du kontaktet av en av våre MEF-spesialister. Husk å oppgi at du er MEF-medlem.

Be om tilbud

MEF på nett

Les mer om avtalen på MEF sine nettsider.

MEF
En god forsikringsavtale som gir trygghet for hjelp når skader oppstår er svært viktig for våre medlemsbedrifter. Med den nye avtalen får medlemmene mer forsikring for pengene