Garantiforsikring

Vi tilbyr garantiforsikring kun til medlemmer i MEF (Maskinentreprenørenes Forbund).

Entreprenører som inngår kontrakter i henhold til Norsk Standard må stille sikkerhet overfor byggherre.

Sikkerhetsstillelser ved byggekontrakter

Sikkerheten skal vanligvis utgjøre 10 % av kontraktssummen inklusive merverdiavgift i utførelsestiden, deretter 3 % reklamasjonsgaranti i tre år.

Hvis entreprenøren utfører arbeid for privatpersoner (etter Bustadsoppføringslova), skal det stilles sikkerhet når kontraktens størrelse overstiger to ganger grunnbeløpet i Folketrygden - ca. 200.000 kroner.

Vi opplever ikke sjelden at byggherrer tilbakeholder oppgjør hvis sikkerhetsstillelse ikke er på plass. Dette skaper unødvendige forsinkelser i oppgjør og dermed en presset økonomisk situasjon for entreprenør. Det er derfor en stor fordel at dette ordnes i oppstarten av et prosjekt.

Hvis du er interessert i garantiforsikring kan du kontakte Max Trolle Andersen på mobil 99 34 26 92, eller e-post: max.trolle.andersen@if.no

Send gjerne med kopi av kontrakt.

If har i samarbeid med MEF utviklet et eget forsikringsprodukt som tilsvarer bankgaranti. Dette heter garantiforsikring og tilfredsstiller fullt ut Norsk Standards krav til sikkerhetsstillelse. Pris på garantiforsikring beregnes etter størrelse på kontraktsbeløpet og lengden på prosjektet. Forsikringen betales i sin helhet ved oppstarten av prosjektet og gjelder til reklamasjonstidens utløp. Det er ingen krav til sikkerhet, noe som er en stor fordel for entreprenøren.

Forespørsler om garantiforsikring vurderes etter kriterier som bedriftens finansielle rating, kundeforhold i If og hvor lenge bedriften har eksistert. Større prosjekter vurderes særskilt.