Garantiforsikring

Garantiforsikring dekker ditt behov for å stille sikkerhet i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt. De aller fleste entreprenører løser i dag kravet om sikkerhet ved å kjøpe en bankgaranti.

Som MEF-medlem kan du kjøpe en garantiforsikring hos oss i stedet.

Dette er garantiforsikring

Mange MEF-entrepenører blir avkrevd garanti som sikkerhet for gjennomføring av prosjekter. Dette gjelder spesielt prosjekter underlagt norske standarder og Bustadsoppføringsloven.

Fordeler med forsikringsgaranti kontra bankgaranti

  • Det kreves ikke pant eller sikkerhet ved en forsikringsgaranti.
  • Forsikringsgarantier belaster ikke bedriftens totale låneengasjement.

I byggebransjen er det et krav at entreprenøren skal stille sikkerhet overfor byggherre i forbindelse med utførelsen av et arbeid. En garanti sikrer byggherren delvis kompensasjon for det tapet som oppstår som følge av at entrepenøren ikke kan oppfylle sine kontraktsforpliktelser i perioden frem til reklamasjonstiden er over.

Er du interessert i et tilbud på forsikringsgaranti?

Send inn skjema, så kontakter vi deg.

Dekker det du trenger

Fullførelsesgarantien dekker sikkerhetsstillelsen dersom du ikke klarer å fullføre kontrakten, og garantisummen etter Norsk Standard (og Bustadsoppføringsloven) er 10 % av kontraktssum inkl. mva.

Reklamasjonsgarantien dekker sikkerhetsstillelsen i reklamasjonstiden, 3 % i tre år iht. Norsk Standard, 5 % i 5 år iht. Bustadsoppføringsloven.

Forutsetninger for å kjøpe garantiforsikring:

  • bedriften skal ha kundeforhold til If
  • tilfredstillende finansiell rating
  • bedriften må være MEF-medlem