Samarbeidsavtalen med MEF

Produkter tilpasset bransjens behov

Som kunde hos If får du fordeler som

 • Garantiforsikring - sikkerhetsstillelser ved byggekontrakter
 • Miljø- og formueskadeforsikring inkludert i prisen
 • Nye maskiner som er glemt forsikret, er allikevel dekket inntil 12 måneder eller fram til neste hovedforfall
 • Forsikringssum på ansvars- og entreprenørforsikring er utvidet i forhold til krav i Norsk Standard, inntil 20 mill. kroner
 • Dekning av erstatningskrav ved KILE-kostnader (strømbrudd)
 • Dekning av tilfeldige laste- og losseoppdrag på anleggsplass
 • Dekning av enkeltoppdrag ved sprengning og annet arbeid innenfor 5 meter, under årsforsikringen. Du slipper å ta kontakt med If ved hvert sprengningsoppdrag
 • Dekning av skade på verktøy, løsøre og innredning i næringsbiler, med forsikringssum 40.000 kroner
 • Dekning av forskudd på leasing på næringsbiler
 • Lav egenandel ved FG-godkjent alarm eller søk/gjenfinningssystem
 • God egenandelsløsning for egenandeler ved maskinskader

Les også: God motivasjon og egeninnsats gir avkastning