Produktansvar

Produktansvarsforsikringen er aktuell for virksomheter som importerer, produserer eller omsetter produkter. Forsikringen sikrer virksomheten økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting. Produktansvarsforsikring er en av de viktigste forsikringene for bedriften din.

Meld skade

Be om et uforpliktende tilbud på produktansvarsforsikring

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer
 • Om produktet ditt forårsaker skade

  Vi hjelper deg og bedriften dersom et produkt forårsaker skader på personer eller ting.

 • Hjelp med forhandling

  Du får hjelp av våre jurister som fører din sak ved et erstatningskrav.

 • Økonomisk erstatning

  Vi står for kostnadene ved rettsak, og betaler eventuelle erstatningskrav

Om forsikringen

Produktansvarsforsikring Beskyttelse inngår Beskyttelse inngår

Bedriften kan få erstatningskrav dersom produktet forårsaker skade på et menneske. Med produktansvarsforsikring tar vi hånd om dette, og dekker erstatningskravet.

Inkludert

Dersom bedriften får et erstatningskrav, dekker forsikringen dette samt eventuelle kostnader for rettssak.

Inkludert
Tilleggsforsikring ved tilbakekallelse Tilleggsforsikring Tilleggsforsikring

Tilbakekallelse selges som et tillegg til produktansvarsforsikringen. Forsikringen dekker utgifter i forbindelse med tilbakekallelse av produkter. Blant annet:

 • Annonsering, kunngjøring meddelelse, og lignende for tilbakekallelse av de solgte produkter til underleverandør, forhandler eller forbruker/allmenheten.
 • Reise og oppholdsutgifter (herunder diett etter statens satser) til og fra det sted produktene befinner seg, og sikredes normale oppholdsutgifter så lenge situasjonen tilsier det.
 • Returtransport av produktene fra det sted produktene befinner seg, og tilbake til sikredes produksjonssted.
 • Bortkjøring og destruksjon fra sikredes produksjonssted etter at produktet er blitt tilbakekalt og oppsamlet hos sikrede, samt av produktene fra markedet på det sted produktene befinner seg.
 • Faglig og praktisk bistand for å trekke produktene fra markedet på det sted produktene befinner seg.
 • Leie og forbruk av materiell for å ta bort og fjerne produktet som må kalles tilbake.
Inkludert
Hva er en ansvarsforsikring?

Produktansvarsforsikringen kan være din reddende engel

En elsykkel begynner å brenne og forårsaker store skader for millioner av kroner. En lampe med feil tilkobling måtte tilbakekalles og kostnaden ble over en halv million kroner. Skulle bedriften din ha råd å stå på egen hånd ved slike hendelser? Har du en produktansvarsforsikring med tilleggsforsikring for tilbakekallelse, tar vi kostnadene for deg.

Produsenter, selgere og importører bærer ansvaretIfølge produktansvarsloven, gjelder produktansvar både for produsenter, selgere og importører – med andre ord ikke bare produsenten.
Produktansvaret innebærer at bedrifter som har solgt, importert eller produsert et produkt bærer ansvaret for eventuelle skader som har blitt forårsaket av en feil eller svakhet ved produktet. I verste fall kan feilen føre til skader for store beløp.

Ved personskader finnes det heller ingen grense for erstatningskrav. Derfor kan det være vanskelig å forutse hvor store beløp det kan handle om. For eksempel kan giftige dagligvarer eller feilaktig elektronikk, forårsake alvorlige personskader. I slike tilfeller kan erstatningskravet handle om flere millioner kroner.

Bedriften kan ikke forhandle om ansvarsfordelingen ved personskader

Bedriften kan ikke forhandle om ansvarsfordelingen ved personskader

Jamfør produktansvarsloven, kan ikke bedriften forhandle om ansvarsfordelingen ved personskader. Selgere, produsenter og importører har et tydelig ansvar overfor kjøper. Avtaler som innskrenker eller begrenser ansvar er etter loven ugyldig.

For små underleverandører, er en produktansvarsforsikring en bra måte å vise at bedriften kan bære eventuell risiko som er knyttet til produktene.

Be om tilbud på produktansvarforsikring

Vi hjelper deg

Finn riktig forsikring for bedriften din

Du kan enten bruke en av våre forsikringsguider for å finne riktig forsikring, benytte nettbutikken, eller du kan snakke med en av forsikringsrådgiverne våre.

 • Få et uforpliktende tilbud

  Forsikringsrådgiverne våre kjenner din bransje og hvilke forsikringer du trenger. Her kan du sende inn et skjema og bli kontaktet for en prat om forsikringer for bedriften din.

  1. Skriv inn ditt organisasjonsnummer
  2. Gi oss noen opplysninger om virksomheten din
  3. En av rådgiverne våre kontakter deg
  Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
  Jeg har ikke org.nr
 • Forsikringsguide

  En god bedriftsforsikring er tilpasset din bedrift og dine behov. Du skal betale for den tryggheten du trenger, hverken mer eller mindre. Finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Personforsikring for din bransje

  Synes du det er vanskelig å forstå hvilke personforsikringer bedriften trenger? Se hva vi anbefaler for din bransje, og finn ditt forsikringsbehov på bare to minutter.

 • Sjekk pris og kjøp bilforsikring

  I nettbutikken for bilforsikring hjelper vi deg med å finne riktig bilforsikring for bedriften din. Det tar bare to til tre minutter.

 • Kontakt kundeservice

  Vår kundeservice for bedrifter består av erfarne forsikringsrådgivere som kjenner bransjen din og vet hvilke forsikringer du trenger. Kontakt oss alle hverdager mellom kl. 08.00 og 18.00.

Våre ansvarsforsikringer

Finn riktig ansvarsforsikring for bedriften din