Hvilke regler gjelder når man kjører leiebil?

Superforsikring dekker leiebil ved skade. Dersom det oppstår skade på leiebil, hvilke regler gjelder angående egenandel?

Svar: Eventuelt egenandel belastes leiebilfirmaet. I leiekontraktene er det angitt egenandel ved skade som leietaker må innbetale. De fleste leiebyråer opererer med forsikring for lavere egenandel enn standard. Denne må eventuelt kjøpes spesielt ved uttak av leiebil.