Kan uregistrert truck kjøre på offentlig vei?

Vi har en truck som kjører mellom bygningene på bedriften der jeg jobber. Det medfører at den da kjører ca. 100 meter på kommunal vei. Har den lov til å kjøre på kommunal vei, og eventuelt hvor i loven står det. Slik jeg husker det kommer denne innen for motorredskap som går fortere enn 10 km/t, altså en motorvogn, men saktere enn 20 km/t og da ikke registreringspliktig, men forsikringspliktig. Jeg leter etter lovreguleringen for disse kjøretøyene. Biltilsynet har ikke klart å fortelle meg det.

Svar: Jeg må forholde meg til den forsikringsmessige delen av spørsmålet ditt, og der er svaret at vi dekker skader hvis trucken har ansvarsforsikring. Håper du lykkes med å få en klargjøring angående lovreguleringen.