Vi har en truck som kjører mellom bygningene på bedriften der jeg jobber. Det medfører at den da kjører ca. 100 meter på kommunal vei. Har den lov til å kjøre på kommunal vei, og eventuelt hvor i loven står det. Slik jeg husker det kommer denne innen for motorredskap som går fortere enn 10 km/t, altså en motorvogn, men saktere enn 20 km/t og da ikke registreringspliktig, men forsikringspliktig. Jeg leter etter lovreguleringen for disse kjøretøyene. Biltilsynet har ikke klart å fortelle meg det.

Svar: Jeg må forholde meg til den forsikringsmessige delen av spørsmålet ditt, og der er svaret at vi dekker skader hvis trucken har ansvarsforsikring. Håper du lykkes med å få en klargjøring angående lovreguleringen.