Dekker maskinskadeforsikring aircondition i arbeidsmaskin?

Svar: Skade på aircondition i en arbeidsmaskin er ikke omfattet av maskinskaden. Maskinskaden omfatter bl.a. skade eller brudd som oppstår plutselig og uforutsett på:

  • motor
  • styring
  • drivverk til arbeidsmaskinens fremdrift