Hvem har forsikringsansvaret hvis en trafikklærer kolliderer?

Jeg jobber som trafikklærer (ansatt). Bilen jeg bruker i jobb bruker jeg også privat, og skatter av dette som firmabil. Hvem er ansvarlig for forsikring/egenandel dersom et uhell skulle skje (arbeidstid/fritid)? Jeg som arbeidstaker eller arbeidsgiver?

Svar: Firmaet er ansvarlig for forsikringen både når bilen benyttes til firmakjøring og ellers. Dersom et uhell skulle skje – vil firmaet bli belastet med egenandelen. Eventuell belastning for sjåfør er opp til firmaet.