Spesialforsikring for utleie

Vi vurderer å skaffe en kassebil. Den vil kanskje ikke brukes så mye, men vi vurderer å leie den ut. Finnes det en spesialforsikring for et slikt formål?

Svar: Antar at dere vil ta betaling for slik utleie. Risikomessig innebærer dette en endring, og vi vil da prise den som utleiebil. Det er en forutsetning at dere har et organisasjonsnummer.