Brannforsikring på arbeidsmaskin

Spørsmålet gjelder en arbeidsmaskin (grabbvogn), som kun har brannforsikring. Premien er basert på en forsikringssum som nå er lavere enn det reparasjonskostnadene vil komme på. Hva dekker man, og kan man gjøre fradrag for slitasje på en eldre årsmodell?

Svar: Svaret henviser til en førsterisikodekning for arbeidsmaskin i næring. Når skaden er større en forsikringssummen dekker vi opp til forsikringssummen.

Er det etter vår mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med tilsvarende - eller i det alt vesentlig tilsvarende - deler.

Hvis reparasjon skjer ved innsetning av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon eller lignende, gjør vi et skjønnsmessig fradrag for dette.

NB. Erstatningen kan aldri bli større enn forsikringssummen (førsterisiko).

Les mer om traktor- og arbeidsmaskinforsikring