Kan man kjøre traktor når førerkort for bil er inndratt?

Hvordan gjelder forsikring for motorvogn, i dette tilfellet traktor, når en fører har fått inndratt førerkortet i annen klasse og har midlertidig tillatelse? I forskriften for førerkort er unntak etter §12-1. Hvordan gjelder forsikringene da?

Svar: Har man midlertidig tillatelse når skaden skjer har det ingen betydning hva angår skade og forsikring. Det skal også, som kjent, være årsakssammenheng mellom manglende ferdigheter og skaden. Er førerkortet inndratt på grunn av at man har kjørt for fort eller har for mange prikker betyr det ingen ting. Vedkommende har bevist at han/hun har ferdighetene som kreves for å kjøre.

Er førerkortet inndratt på grunn av promillekjøring stiller det seg annerledes. Vedkommende har bevist at han/hun kan kjøre, men har ikke anledning til å kjøre motorkjøretøy før han/hun har fått tilbake førerkortet.

Det å få inndratt førerkortet er jo en strafferettslig reaksjon og har sjelden noe å si for personens ferdigheter til å kjøre​.